Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Kurs

Klubbens PGA Pro

Hei. Jeg heter Martin Grythe og er hovedtrener ved Tyrifjord Golfklubb.


 
Jeg opprinnelig fra Oslo, hvor mitt golf liv startet på Oslo Golfklubb rundt 1977. Da fikk jeg et sett Dunlop Peter Thompson køller av min onkel, som lønn for å være hans manuelle ballplukker før treningsfeltet hadde åpnet den våren. Jeg gikk fra å være passe- til veldig aktiv golfer i 1986, da en skade satte en stopper for videre fotballspill. Etter hvert ble jeg et fast sesongarbeider i banemannskapet på Bogstad, til jeg i 1994 påbegynte min trenerutdannelse i regi av det svenske PGA. I årene 1994-97 jobbet jeg som instruktør ved Ballerud Golf på Høvik, før jeg satt kursen nedover kysten og ble hovedtrener ved Borre Golfklubb i 1998.
Da jeg i 2013 så at jeg trengte en miljøforandring og tenkte igjennom hva jeg ønsket å gjøre når jeg ble stor, var jeg trygg på at jeg skulle jobbe innenfor golfen, og jeg ønsket å bevege meg mot det som ligger mitt hjerte nærmest, undervisningen. Det å kjenne at man bidrar til elevers økte forståelse av dette forunderlige spillet, er en fantastisk følelse. Da jeg begynte å snakke med Derek og Anna, som hadde et år hos meg på Borre i 2004, om å jobbe som trener på Tyrifjord, fant vi ganske raskt ut at dette var noe vi alle ønsket.
 
Det å få mulighet til fullt og helt å legge opp og gjennomføre en golfskole på Tyrifjord Golfklubb, er noe jeg ser veldig frem imot. Det er viktig at vi tilbyr noe som favner alle, men samtidig treffer den enkelte. Golf er et veldig individuelt spill og motivasjon og utgangspunkt kan være forskjellige som natt og dag. En elitespillers tilnærming til spill og trening bør og skal være annerledes enn en mosjonistgolfers, men jeg mener de bør ha en ting felles – fremgang.
Det er to kriterier som ligger til grunn for fremgang, og det er økt forståelse og riktig trening. Det å sette seg inn i hva golf dreier seg om, kartlegge sitt eget spill og trene for å gjøre sine dårligste skudd så like sine beste som mulig, er et godt utgangspunkt for økt golfglede.
Min golffilosofi er i hovedsak bygget opp rundt ett ord – «hvorfor». Alt som har med ballens bevegelse i luften å gjøre, kan forklares med fysiske regler som inntreffer i det køllen treffer ballen. Og siden det sammenstøtet forårsakes av at vi svinger køllen, er det en svingmessig årsak til at ballen oppfører seg som den gjør. Ordet «hvorfor» er også viktig i en annen sammenheng i golf, og det er at vi er veldig bundet av tradisjon og mange «sannheter» går i arv fra generasjon til generasjon. Om man setter spørsmålstegn ved mange av disse «sannhetene», vil de sprekke som troll i solen. Derfor er mange av mine forbilder og inspiratorer innenfor golfen spillere som har gjort ting annerledes, som har spurt «hvorfor» og som ikke er fornøyd med svaret de har fått, jeg kan nevne Lee Trevino, Annika Sörenstam, Moe Norman, Jim Furyk og Ben Hogan.
 
Kølletilpassing er noe som de siste årene har fått mye oppmerksomhet, og med rette. Da radarer som Flightscope kom ned i en pris som gjorde det mulig å gå til anskaffe det, forandret det måten å selge golfutstyr. Med dagens teknologi tar vi bort synsingen og kan i stedet vise til konkrete verdier på hvordan skaft, grep og køllemodell innvirker på resultatet. Jeg har jobbet med Flightscope i min kølletilpassing siden 2010 og ser frem til å kunne tilby mine tjenester på dette feltet til medlemmer av Tyrifjord Golfklubb.
 
Vi sees på Tyrifjord
 
Martin
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Råd og Regnskap
Statoil
Fugro
Aprimo
Jarmann Gastropub
Ringeriks-Kraft
Dokumentpartner
TveitPark
Tveit Park
Miljø-Merking AS
G. Sætheren
Mesterhus
City Fusion