Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Nyheter

Renoveringsbloggen

Publisert: 18. mai 2022  av Anna Crawford

Her kan du følge våres reise gjennom renoveringen av de første 9 hullen. Vi bygger for fremtiden. Varmt velkommen!


TYRIFJORD GOLFKLUBB BYGGER FOR FREMTIDEN

_______________________________________________

 
18. Mai

Vårt fantastiska renoveringsväder fortsätter och arbetet går fort framåt. Vi har påbörjat den avslutande delen av att forma greener och nya tee. Green 1, 2, 3 och 9 är klara och arbetet med green 4 är gott på väg.

Nedan ser du arbetet med att forma den nya back tee på hull 3.Foto Ian Ross

Den nya green 3 är nu nästan helt klar. Om du ser nogrannt kan du se den avgränsningen som läggs mellan jord och sand. Det är olika absorbtionsförmåga mellan de olika lagen av material och greenen behöver en spärr för att hålla fuktighet på plats.


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross

På hull 9 är både green och greenbunker klara nu.


____________________________________________________________________

2. Mai


Idag har stora nyheter! 

Vi har ingått en avtal med vår käre grundägare, Eirik Nørgaard, om en "prøve-ordning" för en ny back-tee, hvit tee, på hull 3. Arbetet med att bygga utslaget har startat och den placeras på andra sidan vägen, ovan den nya greenen på hull 8.Avtalen kommer att utvärderas hyppig och vi har fokus på säkerhet. Det ska vara säkert att färdas på vägen, både med bil, cykel och som turgåer.Det nya utslaget kommer att testas under klubbturneringar till och börja med.Foton Ian Ross

____________________________________________________________________

29. April

Vädret fortsätter att vara perfekt för vår renovering .Resten av banen önskar att vi hade mer nederbörd, men förhållandena för projektet är oslagbara.

Vi håller fortfarande god fart och ligger gott an i tidsschema. Nästan alla greener har nu nytt sprinklersystem och vi har börjat göra den finare "shaping" av greenerna.

Nedanför ser du nya Green 2.Foto Ian Ross


Här är nya greenen på 5 och ny tee på hull 6. Bakom den vackra eken gjorde en stark grupp medlemmar en stor dugnadsjobb förra helgen och fick bort stora mängder små sten och grus.


Foto Ian Ross


Även om de första 9 hålen fortfarande är stängda för spel så har vi så gott som lika stort vedlikehold på alla hål. Här är fairway nyklipp på nya hål 8.Foto Ian Ross


Greenen på hull


Foto Ian Ross

___________________________________________________________________________________________________

19. April

Vädergudarna är fortfarande på vår sida och nu börjar vi se tecken på vår runt på Storøya. Vi arbetade länge med att starta vanninganlegget förra veckan och var glada att få vatten att rinna på hull 9 och vidare ner till driving rangen. Vi öppnade ball maskinen den 13 april.

Renoveringen har fortsatt under påsken och nu har vi kommit till bevattningssystem och sprinklers runt greenerna. Alla delar har monterats i maskinhallen.Arbetet med att lägga rör och delar på plats är igång.


Fotos Ian Ross


____________________________________________________________________________


13. April
Vi har fått en hälsning från Gdansk och All Golf Services som säger att våren har kommit och vårt nya gräs har övervintrat gott. De har redan hunnit med att både vertikalskära, gödsla och klippa det tre gånger! 

Med det önskar vi en Glad Påsk!


Foto Waldemar Szadny


Foto Waldemar Szadny
_______________________________________________________________________________________

7. April

Idag ankom både personal och maskiner och vi upp arbetet efter vintern igen. Vi hälsar All Golf Services varmt välkomna tillbaka till Storøya.


Foto Anna Crawford

__________________________________________________________________

15. Mars


De nya greenerna har övervintrat fint och vi kryssar fingarna och önskar oss en tidigt varm vår.

Vi har fått bort all is från greenerna på 10-18 genom att sprida kol över isen. Den isen som ligger kvar på banan är porös och släpper igenom luft. Vi är hoppfulla och ser fram emot den 4 april då All Golf Services startar upp den sista och avslutande delen av renovering. 
 


___________________________________________________
 
14 Feb. 2022

Vi sänder en kort vinterhälsning från banen. Vi har gått från frost till snö till is och tillbaka till frost. Vi har fått bort all is på alla greener per idag och är klara att möta resten av vintern.

Renoveringen ligger i vila en stund till och allt arbete som har gjorts före jul är gott bevarat. Vi har inga tecken på erosion och de greener och tee som är under renovering ligger stabilt på plats.

Nya green 1:Nya green 2:Nya green 3:Nya green 4:Nya green 5:


Foton av Ian Ross
____________________________________________________________________

17. Dec 2021


I dag avstannar renoveringen för vintern och maskiner och manskap reser från øya. Vi har sett flera olika grupperingar av All Golf Services manskap här sedan 15 Sep. De har skiftjobbat från tidig morgon till sent ut på kvällen i 3 månader. 
 
Deras arbetsmoral, hårda arbete och höstens väderförhålande samt Ian Ross mycket nogranna övervakning har gjort att vi genom hela processen legat före tidsschema. Det betyder att vi redan har startat med delar som var planerat till våren. Om du har varit ute hos oss så har du sett de stora mängder sand som har levererats. Vi har lagt nästa lager i greenen som kallas "root zone". Root Zoon består av 300 mm sand och det är basen i växt zonen.

Vi bygger greener (och tee) enligt en standard som heter USGA och allt material vi använder har testats och godkänts av en opartisk testorganisation.

Här läggs sanden, root zone på nya green 2.Foto Ian Ross


Det första lagret av sand är också placerat på nya green 5.


Foto Ian Ross

Nya green 6 är klar för vintern.


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Även nya green 7 har fått sitt lager med root zone


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Den sista greenen att få en form är nya green 8.


Foto Ian Ross
______________________________________________________________
 
6. Dec

Vi får oftast den första snön i december på Storøya och nu har vintern kommit på riktigt. Vi hade -12 grader idag men arbetet är fortfarande i full gång.

Samtliga greener har nu dräning på plats. Över dräningen har vi fyllt ett lager med 100 mm grus.

Snön har blivit blåst av gruset och vi är klara att lägga det första lagret med rot zon, sand, denna veckan. Foto Ian Ross

Foto Ian Ross
______________________________________________________________

26. Nov

Nu har vi fått stora, stora mängder grus och sand på plats och vi har börjat fylla igen där vi lagt dräningen på greenerna. Väderförhållandena är fortfarande mycket goda och arbetet går fort framåt. 

Även om det är frost i marken ber vi att du inte går på arbetsområdena, greener eller tee. Vi beställer sand och grus enligt en standard, som bland annat är ren från frö och pollen. När vi går över hela banan och upp på de nya områdena så kan vi ta med oss partiklar vi inte vill ha där. Vi önskar fortsatt god tur runt på banen utanför och runt arbetsområdena. Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross

Foto Ian Ross
_____________________________________________________________________________________________

24. Nov

Arbetet på banen har nu flyttat in i nästa skede, dränering och vi har perfekta väderförhållanden.


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross

Vi har dagligen uppdateringar och uppföljningar på banen tillsammans med All Golf Services för att kunna avsluta ett delmoment och gå till nästa. Nedan är Ian Ross tillsammans med Waldemar Szadny.


Foto Anna Crawford

Sand och grus levereras och vi gör oss klara för att täcka dräningen och lägga ett första lager med grus på greenerna

Foto Anna Crawford

___________________________________________________________________________________________________

22. Nov

Nu har kylan satt sig och arbetsområdena har blivit hårdare, vädret är perfekt för nästa steg i renoveringen, att gräva för dränering.


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross

Nya Green 1 är den sista greenen att få grov struktur, en grov form. Områdena runt greenerna är ännu inte helt klara och vi arbetar fortfarande med att få grova strukturer på de bunkrar som ska byggas. Vädret är perfekt för det arbetet.

Alla våra nya 9 greener har nu en grov struktur och är klara för att sätta sig under vinter och frost. Foto Ian Ross
____________________________________________________________________

17. Nov


Vädret håller sig och vi ligger fortfarande en god del före schema. Arbetet med att bygga en bas på nya Tee 2 är gång.

Foto Ian Ross

Här ser du gamla Tee 2 tas ned och vi kommer att låta terrängen växa ner mot nya Tee 2 och i bakkant av nya Green 1.

Foto Ian Ross

Plattformen eller basen på nya Green 4 är klar och i veckan kommer det en "Shaper" för att ge den en form.
Foto Ian Ross
 
Stien mellan nya Green 5 och nya Tee 6 håller på att byggas här

Foto Ian Ross

Vi tycker att intresset och nyfikenheten från medlemmar och gäster är jättekul och vi ber om hjälp om att påminna de som går tur på banen att de inte går i de uppgrävda områdena, i arbetsområdena.

Foto Ian Ross
___________________________________________________________________________________________________

11. Nov

Vi har fått både dräningsmaterial och de delar som ska bli kanter på våra nya bunkers på plats på Storøya. Bunkrarna kommer att byggas med en slags belägg i botten som gör att sanden stannar kvar men att vatten kan rinna igenom. Kanterna kommer att byggas med delar av kunstgress som sen täcks av riktigt gräs. Det gör att formen och storleken på bunkerna håller sig konstant.

För flera veckor sedan sände vi in sand och grus pröver till ett testcenter i Skottland, ETL (European Turfgrass laboratories). Vi letar efter en specifik sammansättning på både grus och gräs, en standard som kallas USGA. Både grus och gräs ska klara att släppa igenom vatten, med rätt hastighet. Inte för fort och inte för långsamt. Man mäter porösitet och perkulering för att ska helt rätt växtförhållanden för gräsrötterna.
Foto Anna Crawford
______________________________________________________________
 
9. Nov

Vi har sett temperaturerna sjunka det sista och den sista nederbörden har stannat kvar på ytan. Det har inte stoppat arbetet och nu har 8 av 9 greener fått en grov form, Nedan är Green 1, den sista greenen som ska få form. Greenen har fått det vi kallar en "Sub base", grundarbetet före formen sätts.


Foto Ian Ross
Vi har fått en grov form på nya green 4:

Foto Ian Ross

Här den nya Green 5:


Foto Ian Ross

Här är utslaget från nya hål 6

Foto Ian Ross

Arbetet med en ny Back-tee på hål 6 är också i gång.

Foto Ian Ross

Bilden nedan visar den grova formen på den nya green 9 och om du är ute och går så kommer du att se hur de har markerat arbetet för en bunker på vänster sida av greenen. Bilden är tagen från klubbhuset.

Foto Ian Ross
___________________________________________________________________________________________________

3. Nov

Efter flera dagar av stor nederbörd och ett par dagar med stillastående arbete är vi åter i full gång. Det arbetas på både Green 1, Green 9, den nya Green 4 och tee på nya hål 6. 

Närmast i bilden ser du vår nya back- tee som håller på att ta form. Om du går en tur på banen så rekommenderar vi dig att gå ner på den nya på hull 6. Fjellsidan på vänster sida på den nya tee och vattnet bak den nya greenen, med den gamla vikingaskepp hamnen, ger oss fantastisk inramning på ett redan spektakulärt hål.Foto Ian Ross

Bilden nedan är Green 9 som tar form, klubbhuset ligger mot botten av bilden.


Foto Ian Ross
____________________________________________________________________

28. Okt


De två sista greenerna att renoveras är Green 1 och 9. Precis som de tidigare greenerna så startar vi med att gräva ut dem och separera jorden från dräningen och sprinklers. Vädret fortsätter att vara på vår sida och vi har ett gott försprång i tidsplanen.


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross

Green 9

Foto Ian Ross
___________________________________________________________________________________________________

23. Okt

Arbetet fortskrider i god fart och vädrets makter är fortfarande på vår sida. Nya green 5 har fått en "rough shaping och området runt greenen, surrounds börjar också få form.

Foto Ian Ross

Det här är en bild från ovan nya green 2 där vi kan se en första form av greenen. De stora högarna på vänster sida av greenen är material som ska användas när det finare skedet av "shaping" startar.

Foto Ian Ross

Vi har under den sista veckan sett nya green 7 ta en grov formFoto Ian Ross

Vår nya green 8 har också byggts upp och fått de grova konturerna/formen under veckan

Foto Ian Ross

Bilden nedan visar arbetet och green områden på nya green 2, 3 och green 8:

Foto Ian Ross

Denna veckan har vi även startat arbetet på den sista greenen, nya green 1. 

Foto Ian Ross
___________________________________________________________________________________________________

15. Okt

Vädret fortsätter att vara gynnsamt för vår renovering efter en månad och vi ligger fortfarande lite före tidsschema.

Grov-formning eller rough shaping av nya green 2 och green 3 är klara och det är även nya green 6. Här ligger en link till nya green 6 och arbetet som pågår där:
 
https://www.youtube.com/watch?v=p4DVFPqAsls
Foto Ian Ross

Arbetet på nya Green 5 är också i gång och vi kan se den grova strukturen av greenen nu.
Foto Ian Ross

Nästa arbetsområde är nya green 7. Du ser hur greenen flyttas lite närmare åkern och ligger bak den gamla eken.


Foto Ian Ross
___________________________________________________________________________________________________
 
9. Okt

I dag har vi bjudit in medlemmarna till att bli med och se en "Shaper" forma en green. 20 nyfikna tog sig tid att lyssna på både på Head Greenkeeper Ian Ross och vår entreprenör Waldemar Szadny från All Golf Services.

Vi fick en god insyn i hur arbetet fortskrider och att vi fortfarande ligger lite före tidsschema.


Foto Anna Crawford

Waldemar och Ian visade oss hur regn och snö inte bara rinner ner på bla gamla green 1 men också samlas på greenen. När banan byggdes för 25 år sedan såg naturen runt oss väldigt olika ut och våra växtförhållanden har ändrats sedan dess. Skuggor från träd har blivit längre och marken har sjunkt.


Foto Anna Crawford

Ian Ross visar oss växten av en green, nästan som att se ringarna på ett träd, och de olika lagrerna som byggts upp hans tid hos oss.

Foto Anna Crawford

I det här skedet av att forma en green kan formen uppfattas som kantig och hård. Det är ett första skede innan både väder och vind, vinter och frost, tar udden av den. Vi gör en grov formning av greener och tee före vintern för att ge jorden tid att sätta sig.
Foto Anna Crawford
___________________________________________________________________________________________________
 
8 . Okt
Grunden för den nya green 2 är klar och denna veckan ankom den första "Shapern" Storøya. Vi börjar se formen av den nya greenen.

Foto Ian Ross

Foto Ian Ross

Vi ser också hur arbetet med grunden för utslaget för vår nya tee på hål tre är klar och snart är det dags att forma även den.

Foto Ian Ross
_____________________________________________________________
 
5. Okt

Vi har fått över 160 mm regn den sista veckan, vilket motsvarar en hel månads nederbörd. Renoveringsarbetet fortsätter obehindrat och vi ser stora förändringar varje dag.

Nu har många av våra nya greenområden blivit uppgrävda och allt gammalt material är borta. Denna veckan kommer den första "Shaper" till Storøya och den första grova formningen av greener startar. Våra medlemmar får i veckan en inbjudan att bli med att se på hur en "Shaper" arbetar.Foto Anna Crawford

Tee området på gamla hål 8 håller på att återställas till ursprungsnatur och stora delar av jorden kan återanvändas i renoveringen.

Foto Anna Crawford
___________________________________________________________________________________________________

2. Okt

Trots att banen våt efter de sista dagarnas regn så fortsätter renoveringsarbetet. Området där tee 3 placeras är nu klart för att formas, shaping.

Foto Ian Ross

De vita markeringarna är placering av Green 1, grävarbetet här startar i samband med green 9.

Foto Ian Ross

Green 9 har vi tagit bort sprinklers och är klara att starta gräva inom kort.

Foto Ian Ross

Vår nya green 8 är också markerad för att kunna grävas ut.

Foto Ian Ross

Grønn gjenvinning 
Vi återanvänder surrounds på green 9 och är med och lägger gräs på en fotbollsbane i Elstangen - vi glädjer oss till att få dela resulatet av barnens gröna glädje.

Foto Anna Crawford
_____________________________________________________________

 
30. Sep

Vi har fått en del regn de sista dagarna men arbetet på banan fortsätter i samma goda fart och det har inte hindrat oss på något sätt.

Om du har gått en tur på front efter den 15. Sep har du sett de markeringar vi gjort för de nya greenerna. Den nya 2 green kommer att placeras i området runt gamla 8:ans green bunkrar.


Foto Ian Ross

I samma område kan du också se hur arbetet med vår nya green 3 är fortskrider.

Foto Ian Ross

Det här är sett från vägen ner mot back 9 och vi fann fjellet relativt fort här.

Foto Ian RossFoto Ian Ross

Här är nya green 4 som blir skrapad från gammalt material och är nu nere på grunden, klar för att byggas upp.

Foto Ian Ross

Så här kommer ditt nya inspel till nya green 7 att se ut. Du ser hur greenen flyttas något till vänster från ursprungsplatsen. 

Foto Ian Ross
_________________________________________________________________________________________________
 
27. Sep

Arbetet på green vid gamla hål 6, det som blir vårt nya hål 7 är gott i gång och den gamla eken har bara blivit ståtligare. Här blir inte greenen bara större men den kommer också att flyttas något till vänster, alltså närmare åkern. 

Foto: Nick Dash

Det som har varit greenen på hål 2 och som nu blir Hål 3 och ett par 3 hull, har också påbörjats.


Foto: Nick Dash

Greenerna på både 2:a och på 6:e har varit de två greenerna som har varit svårast att byta flagg-positioner på. De har också varit några de minsta greenerna på banan och vi glädjer extra mycket oss att se den färdiga greenen här!

Foto: Nick Dash

Idag har vi fått en hälsning från Gdansk där vårt gräset och frodas. Vi kan följa gräsets utveckling via en app, där näringsstoffer och fuktighet visas i real-tid. Vi använder samma teknologi på Tyrifjord för att veta när det dags att mata och vattna olika områden.


Foto Lucas Szadny
___________________________________________________________________________________________________
 
25. Sep

Arbetet på gamla hull 3 har startat och vi har tagit bort den gamla greenen. Det första som görs efter att gräsen är borta, är att separerat sand från gräs. Delar av sanden kan återanvändas. 


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross

På gamla hull 6 har vi också tagit bort de översta lagrerna av greenen och tagit bort de träden som stod på vänster sida av green, självklart står eken kvar. Det blir en stor skillnad när de träden är borta.  


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross

Vi fortsätter att ta gott vara på alla tee och fairway på front och klipps och underhålls på samma sätt som back-9.
______________________________________________________________
 
23. Sep
Vi har haft en fantastisk start på renoveringen och den första veckan har visat Storøya från sin allra vackraste sida. All Golf Services har fått ner fötterna och är nöjda med både maskinpark och sin nya bostad. De har blivit gott omhändertagna av vår partner Sundvolden Hotel.

De senaste åren har vi haft hjälp av 3 banearkitekter och en entreprenör med layout och vi är säkra på att vi har funnit de bästa lösningarna för vårt område. Vi har stor hjälp av att starta renoveringen den här tiden på året när solen står lägre och visar oss vart skuggorna ligger.

De områden som ligger i skugga nu är de områden som oftast försenar öppningen/starttider under kalla morgonar i april, maj och nu i slutet av september och oktober. 


Foto Ian Ross
Området vid gamla Green 4 har den vackra eken gett oss stora problem med skugga. I går fann vi ut att den vänstra delen av greenen hade dryga 2 meter sand i botten medan den högra delen låg på berg. 

Den nya Tee 6 kommer att få en fantastik feature i fjellet som kommit fram ut i terrängen. All den massan som vi tagit från den gamla tee 4 återanvänds i området.


Foto Ian Ross

Här ser du även hur den nya Green 5 börjar ta form. Den är grävd ner på det som kallas base-level och nu börjar arbetet med att bygga upp den. Skissen nedan är en skiss, inte den färdiga produkten, och du ser hur vi arbetar med att få en naturlig form/shape på den och för att se vart vatten beveger sig.

 

Foto/bildarbeide Lucas Szadny


Foto Ian Ross

I bilden ovan ser du den nya Green 6 och hur vi har börjat fylla upp till rätt höjd. Det här hålet har alltid varit vårt signaturhål, med de förändringar som kommer det att bli ännu mer spektakulärt. Nya Tee 6 kommer att höjas så att vi kommer att se vikinga-hamnen och de vackra fururna på utslaget. Vi arbetar inte bara med att vinter-säkra banan men också flom-säkra och det här hålet kommer att höjas, både på tee, fairway och på green. Nedan ser du hur arbetet med att höja, flom-säkra fairway på nya hull 6.


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross
____________________________________________________________________

21. Sep


I dag begyner vi se konturer av den nye greenen og arbeidet med å lage en base for greenen har startet. 


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross

Området mellom tee og green har arbeidet også startet. Her kan vi gjenvinne gamle masser med gress og jord for fairway base.


Foto Ian Ross
___________________________________________________________________________________________________
20. Sep

Hvis du har vert nede ved hull 4 og 5 har du sett de store områdene som er sperret av. Det er arbeidsområdene for å separere gress fra sand og deler fra vanningssystemet.

Vi har gravd opp hele tee området på hull 5 for å bygge den opp på nytt. Du ser også starten på det nye utslaget ved eika.

Når du kommer ned til hull 4 ser du snart hvor den nye greenen blir plassert.Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross
_________________________________________________________________________________________________
17-18. Sep
Arbeidet rundt hull 4 og 5 er godt i gang og den nye tee begynner å ta form.


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross

Greenen på 5 skrapes av. Et stort område mellom tee og green er nå avgrenset for gravemasser.
_________________________________________________________________________________________________
16. Sep

To gravemaskiner er på plass ved green ved hull 4 og green på hull 5 i dag. Arbeided er godt i gang og ting skjer fort. 


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross ___________________________________________________________________________________________________
15. Sep 2021
I dag er Dagen! All Golf Services og Waldemar er på plass med sitt team og ombyggingen er i gang. Teamet måler og undersøker grunnen. De har startet med å markere punkter på banen.

Waldemar og Lucas den 15. Aug 
Foto Ian Ross


I dag er booking for hull 1-18 stengt og vi begynner med en ny bane som heter Tyrifjord 9 hull. Der kan du booke en eller to runder. Den eneste forskjellen er at vi ikke tar forhåndsbetaling for gjester i ombyggings perioden.

Dersom du skal booke 18 hull over to runder så kan du nå planlegge med en liten, eller stor matpause.


Grunneier Eirik Nørgaard på befaring med Lucas og Waldemar Szadny
Foto Nick Dash


__________________________________________________________________________________________________

14. Sep 2021

I dag har alle medlemmer sagt de spiller Old Course for siste gang (smil). Ian var ute med sin drone og foreveiget den siste dagen; 

Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Foto Ian Ross


Bilderne viser hvor tørrt det er i år men ennu viktigere er at se hvor skyggerne
ligger når sola står lavere. De viser oss hvor vi ikke vill ha greener eller tee.


__________________________________________________________________________________________________

28. Aug 2021

Vi har nå signert kontakten med All Golf services Norge AS, som er den entreprenøren som skal stå for ombyggingen. Dette er en Polsk golfentrepenør som har etablert seg i Norge.

Klubben har gjennomført en grundig referanse sjekk og har hatt flere møter med representanter fra firmaet. Vi har også benyttet noe av den beste kompetansen vi kan få til å gjennomgå kontrakten og detaljer i denne i dialog med styret. Vi er helt sikre på at dette er den riktige entreprenøren for vårt prosjekt.

Årsmøtet ga oss besked at hull 10 til 18 skal være åpen i sesong under byggeperioden og at renoveringen skal ferdigstilles sommer 2022.

Bestillingen til entreprenør er å renovere 9 greener og green områder samt å øke flyten på spillet. Vi kommer til å bygge forhøyde greener som gir oss mer effektivt vedlikehold. Det gir oss muligheter for å klippe greenområder i ulike høyder for å endre bane og spill utformning.

Bestillingen inneholder renovering av 3 utslag, slik at disse blir større. Videre skal bunkere forbedres og vanningsanlegget rundt greenene skal fornyes.

Årsmøtet vedtok et budsjett på 8 millioner kroner. Av dette har vi fått godkjent 1,6 millioner kroner i tippemidler. Det er svært gledelig å informere om at kontrakten med entreprenøren oppfyller alle elementer og forutsetninger som er gitt. 


Kontraktet er på plass den 28. Aug 2021. Daglig leder Anna Crawford, 
Head Greenkeeper Ian Ross, All Golf Services Waldemar Szadny og
Lucas Szadny.

 

Arbeidet deles i tre hovedfaser:

Del 1. Entreprenøren vi har valgt har sin egen gressproduksjon og gresset vi skal bruker er allerede sådd slik at det skal være klart tidlig vår 2022.

Del 2. I denne fasen blir nytt vanningssystem rundt greener og drenering gjort ferdig. Alle greener og nye teesteder blir grovplanert slik massen kan sette seg under vinteren. Alt dette arbeidet er beregnet ferdin før julefreden senker seg.

Del 3. Denne fasen starter så fort snøen er borte. Da skal finjusteringene og "fine shaping" gjøres. Når dette er gjort og godkjent kan gresset rulles ut. Er våren snille med oss kan vi planlegge for en tidlig start på Norges flotteste golbane.

Vi gleder oss til å starte arbeidet med å bygge om banen til en fremtidsrettet og moderne bane, som sikrer driften i klubben i mange golfår fremover.

Dette er ett av flere viktige skritt klubben tar for å være forberedt på morgendagens forventinger til en moderne golfklubb i tetsjiktet i Golfnorge.

_________________________________________________________________________________________________

7 juli 2021

Prosessen med å finne riktig entreprenør for renoveringen har tatt mye lengre tid enn vi regnet med. Vi har vært i kontakt med flere entreprenører for å sikre gjennomføring av prosjektet til tross for stor uvisshet grunnet Korona. Først i juli hadde vi mulighet å få entreprenører over landegrensen for en siste befaring og kontraktsinngåelse.


Head Greenkeeper Ian Ross and Waldemar Szadny fra All Golf Services
på befaring 7. Juli 2021
Foto Anna Crawford

Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Fugro
Aprimo
G. Sætheren
Mesterhus
Golf Activity
Palerud
Pergo
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen