Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Nyheter

Golfsesongen 2020 - oppdatering om COVID-19 situasjon

Publisert: 28. mars 2020  av Adm.

Klubben har etablert sin egen beredskapsgruppe.

Fore!

26. mars videreførte NGF anbefalingene fra NIF at all organisert, idrettslig aktivitet skulle stanse frem t.o.m. 13. april. NGF presiserte at alle treningsfelt og baner fortsatt skal holde stengt.
 
Golfen er unik på flere måter. Vi går ute i natur og små grupper med stor avstand. Men golfens utøvere representerer også i stor grad mennesker i COVID-19 risikogrupper. Hvis klubber åpner sine baner på tvers av NIFs anbefalinger, setter man golfen i en svak stilling. Spesielt dersom det blir oppdaget smitte.
 
Norges Golfforbunds beredskapsgruppe
Helgen 14.-15.mars sendte NGF ut forespørsler til klubber og intresseorganisasjoner slik at det kunne etableres en egen beredskapsgruppe for golfen rundt i landet. 
 
Innspill om golfens gode fordeler
Beredskapsgruppen jobber inn mot NIF og Folkehelseinstituttet og de fremmer golfens unike situasjon og lagt frem retningslinjer for golfsesongen og banene når de er klare til å åpne
 
Beredskapsgruppen er bestående av representanter fra følgende interessegrupper 
NGF: Norges Golfforbund 
GCA-Norway: Foreningen for Norske Golfbaner 
NGA: Norsk Greenkeeperforening 
PGA: Professional Golfers Association 
GAF: Golf Administrasjonsforening 
 
Kunnskapsbank
Siden 16. mars har gruppen hatt 10 møter for å diskutere rammeverk rundt typiske problemstillinger som norsk golfklubber nå står foran og også å løse oppgaven med stengte anlegg. De har fått hjelp fra både advokater innen GAF og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) for å utarbeide et dokumentarkiv alle klubber har tilgang til - https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus
 
Tyrifjord er et aktivt medlem i hver av disse interessegrupper. Vi opplever at beredskapsgruppen er offensive og at det jobbes konstruktivt på vegne av alle landets golfklubber. Vi får god informasjon og status daglig. De legger ut nyheter på NGF sine hjemmesider og gjennom NGF Nytt (nyhetsmail) som du kan få direkte ved å abonnere her.
 
Tyrifjord Golfklubb
Klubben har allerede etablert sin egen beredskapsgruppe for å identifisere og evaluere potensielle utfordringer klubben kan møte i år. Gruppen består av følgende medlemmer;
John Magne Pedersen (styreleder) 
Jon Ola Skrutvold (nestleder)
Anne Jørgensen (kommunikasjonsrådgiver)
Derek Crawford (daglig leder)

Klubben jobber for både å forberede en baneåpning med restriksjoner og for å få nasjonale myndigheters aksept for en slik åpning. Vi har påpekt at golfen er velegnet til å spille en positiv rolle for folks fysiske og psykiske helse i disse tider.
 
Vi håper også at du som medlem er tålmodige og har forståelse for at avgjørelsen for å åpne våre fasiliteter ikke tas av oss som klubb, men blir tatt i samhold med resten av golf Norge.
 
Banen er i bra stand for denne tiden av året og vi ser frem til å ønske alle medlemmer velkommen til nok en sesong. En sesong som vil kreve litt mer av hver og en av oss.


Happy Golfing

Derek Crawford
Daglig leder
 
 
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Råd og Regnskap
Fugro
Aprimo
Jarmann Gastropub
Dokumentpartner
TveitPark
Tveit Park
Miljø-Merking AS
G. Sætheren
Mesterhus
Toyota Hønefoss
Golf Activity
Palerud
Pergo
Hønefoss Sparebank
Hako Grounds & Garden