Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Medlemmer

Styre-Bloggen

Velkommen til vårt nyeste tiltak - styrebloggen!

Vi i styret har besluttet å ta i bruk denne bloggen som et verktøy for bedre kommunikasjon med våre medlemmer. Her vil vi dele informasjon om våre møter, diskusjoner og beslutninger, slik at dere kan holde dere oppdatert på hva som skjer i klubben.


22 Februar 2024:

På vårt første møte etter Årsmøtet samlet vi oss rundt bordet og startet det nye året med et stort engasjement.

Årets styre består av Styreleder John-Magne Pedersen, nestleder Jon Ola Skrutvold, og styremedlemmer: Mats Øieren, Kristin Dolmen Hammerstad, Andreas Adolfsen, Aina Gundersby, Sigbjørn Halsne og Silje Margrete Hennum. Årsmøtet vedtog at utvide antallet styremedlemmer til seks, og varemedlemmerne er nå faste styremedlemmer.

Vi startet møtet med en varm velkomst fra styrelederen, hvor vi understreket betydningen av alles rolle i styringen av organisasjonen. Med et komplett styre var det en følelse av samhold og forventning, og vi kunne enkelt ta beslutninger uten behov for ekstra møter.

Et viktig tema på møtet var å definere ansvarsområder, både for styret og de ansatte. Vi la vekt på at det å sitte i styret ikke bare er en ære, men også innebærer et arbeidsgiveransvar. Retningslinjene, som snart vil bli signert av de nye medlemmene, vil fungere som et kompass for våre handlinger fremover.

Vi diskuterte også ulike muligheter for å sikre ressurser til forskjellige prosjekter, samt evaluering av klubbens nåværende tilstand og fremtidige behov.

Vi er også ivrige på å gjøre våre drømmer til virkelighet, og startet allerede planleggingen for vedlikehold av klubbhus, maskinhall og pumpehus. Hver beslutning bringer oss ett skritt nærmere å realisere klubbens visjon.

Som møtet nærmet seg slutten, ble beslutninger tatt, og ansvarsområder ble fordelt mellom styremedlemmene. Vi ser allerede frem til vårt neste møte den 23. april, hvor vi vil fortsette å arbeide for klubben og dens medlemmer.

Takk for at du følger med på vår reise!
Ingen innlegg funnet
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
G. Stheren
Mesterhus
Palerud
Pergo
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen
RohneSelmer
Kleivstua
Norsk Gulvservice
All Golf Services
Reklameservice
Tmrermester G Stheren
Skogr