Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Medlemmer

Velkommen til Tyrifjord GolfklubbInnmeldingskjema


Bruk skjemaet under om du ønsker å bli medlem i Tyrifjord Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Etter at du har sendt inn opplysningene, vil du bli kontaktet av klubben.

Den som ikke senest 31. desember pr post eller mail har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

Eventuell utmelding av klubben eller endring av kontingentkategori (passiv eller permittert – søknad gjelder for ett år - se mer info om status kontingent kategori på klubbens web sider) må skje skriftlig innen 31. desember, ellers vil full medlemskontingent bli krevd for påfølgende år.
 
Generell info: www.tyrifjord-golfklubb.no
Spørsmål: tlf 32 16 13 60

**BASIS, BASIS PLUSS og FAMILIE, FAMILIE PLUSS medlemmer kan dele opp årskontingenten i 6 forfall mot et tillegg på kroner 79,- pr termin. Som medlem plikter du selvfølgelig fortsatt å betale hele årskontingenten, uavhengig av om den betales i ett avdrag eller i månedlige avdrag.
Født (dd.mm.åå) *
Navn *
Adresse
Postnr/sted *
E-mail adresse *
Telefon privat *
Telefon mobil (*)
Evt. handicap
Har du vært / er du medlem i en annen golfklubb i Norge?
Mottar andre i din husstand bladet "Norsk Golf"?
Type medlemskap (velg)
Månedlig betaling (6 avdrag)** (velg)
Evt. kommentarer
Vennligst sjekk at alle opplysninger stemmer før du trykker "Send opplysninger".
Skriv tallet med siffer (spamkontroll)*
Totusensekshundreogtrettifire

Viktig: Det er et vilkår for medlemsopptak fra og med det kalenderåret man fyller 20 år, at man innbetaler eller overtar en andel i et rente- og avdragsfritt medlemslån. Dette gjøres i form av at man overtar en låneobligasjon, pålydende kr 7.000,- (gjelder ikke PAYP, U40, ABM). Spørsmål: tlf 32 16 13 60
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Fugro
Aprimo
G. Sætheren
Mesterhus
Golf Activity
Palerud
Pergo
HQ Helse
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen