Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Bane

Lokale regler

Lokale regler Tyrifjord golfbane
 

Banemerking

Utenfor banen                       Hvite merker/staker
Grunn under reparasjon        Blå staker eller hvite linjer markert med blå stake
Straffeområder                      Røde merker/staker
Avstandsmerking i fairway    Hvite - 200m, Gule - 150m, Røde - 100m
Avstandsmerking er til senter av green.
 
Uflyttbare hindringer
Trær med støttepinner, distansemerker, informasjonsskilt, og veier og stier med kunstig belegg. Fritak skal tas etter regel 16.1
 
Grunn under reparasjon med spilleforbud
Merket med blå staker med hvit topp.
 
Maurtuer
Defineres som grunn under reparasjon med spilleforbud. Fritak skal tas etter regel 16.1
 
Steinfylte drensgrøfter
Defineres som grunn under reparasjon. Fritak skal tas etter regel 16.1

Flis- eller bark- lagte områder

Områder på banen hvor underlaget består av flis og/eller bark er ikke integrert del av banen, og regnes som grunn under reparasjon. Fritak skal tas etter 16.1
 
Dyremøkk
Etter spillerens valg, møkk fra dyr kan behandles enten som:
            En løs naturgjenstand som kan fjernes etter regel 15.1, eller
            Grunn under reparasjon som gir fritak etter regel 16.1
 
Straff for å spille fra feil sted ved brudd på disse lokale regler. Generell straff etter regel 14.7
a

 
 
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
G. Sætheren
Mesterhus
Palerud
Pergo
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen
RohneSelmer
Kleivstua
Norsk Gulvservice
All Golf Services
Reklameservice
Tømrermester G Sætheren
Skogr