Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Gjester


RETNINGSLINJER FOR GOLFBIL UTLEIE

Tyrifjord har ikke kommersiell drift av golfbiler, kun medlemmer og gjester med legeattest kan reservere en golfbil basert på medisinsk grunnlag. 

Legeattest (ikke eldre enn 6 mnd) må vises i proshop før spill eller sendes inn på forhånd til
booking@tyrifjord-golfklubb.no.

For at flest mulig av de som trenger det skal ha lik mulighet til tilgang på bil har vi laget 4 starttider for bilene på morgenen 09.00, 10.00, 1100 og 12.00 og 4 på ettermiddagen 13.00, 14.00, 1500 og 16.00. 

Booking av bil har samme tidsrestriksjoner som booking av starttider. Hvis bilen ikke er allerede reservert, har man mulighet for å få bil på dagen. Ring proshop tlf.32161360 for dagens informasjon.  

OBS! Fordi golfbanen ikke har bilveier, er bruk av golfbiler avhengig av banens tilstand på dagen.


Det anbefales at spillere som har reservert en golfbil sjekker  om golfbiler kan brukes på dagen FØR de kommer til klubben. Enten via klubbens nettsider – banetilstand øverst til høyre på www.tygk.no eller via proshopen - tlf.32161360 tast 1.