Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Gjester

Personvernerklæring

Tyrifjord Golfklubb er ansvarlige for å ivareta dine personlige opplysninger i henhold til denne erklæring. Vi er nøye med å beskytte dine persondata og følger alle lover og regler som finnes for å beskytte ditt privatpersoners privatliv og integritet. Det er viktig for oss at du føler deg trygg på hvilke opplysninger vi samler inn og behandler/lagrer. Denne personvernerklæringen dekker derfor all nødvendig informasjon om vår håndtering av personlige opplysninger om deg. Om du allikevel skulle ha spørsmål rundt dette er du velkommen til å kontakte oss på telefon eller e-post.
 
Overføring av personlige opplysninger
Tyrifjord Golfklubb vil aldri levere ut personlige opplysninger om deg til en tredjepart.
Hvilke personlige opplysninger samler/lagre?
De opplysninger vi samler/lagrer vil i våre sammenhenger være:
• navn, e-postadresse og golfklubb
• svar i undersøkelser og konkurranser

Hvorfor behandler vi dine personlige opplysninger?
Tyrifjord Golfklubb har behov for å behandle dine personlige opplysninger med følgende formål:
• Berettiget interesse: For å kunne kommunisere med deg via e-post.
• Din aksept: For å kunne sende ut e-klubb nyhetsbrev.
 
Lagring av personlige opplysninger
Tyrifjord Golfklubb gjør alt vi kan for å sikre at dine personlige opplysninger behandles og lagres på en sikker måte. Opplysninger om deg lagres aldri lenger enn hva som er tillatt etter Norsk lov og kun for å oppfylle de funksjoner nevnt i forrige punkt. Dina personlige opplysninger behandles av oss i.h.t punkter nedenfor og deretter slettes de.
• Dine opplysninger lagres så lenge du er registrerte i vår e-klubb.
• Kommunikasjon: Om du har kontakt med Tyrifjord Golfklubb via f.eks e-post lagres dine opplysninger så lenge vi anser det nødvendig for å håndtere vår golfing relasjon.
• Aksept: I de tilfeller vi behandler dine personlige opplysninger etter aksept fra deg lagrer vi disse kun så lenge du gir oss samtykke til det. Du kan når som helst si fra at du ønsker dette stoppet.
  
Tilbakekallelse av aksept
I de tilfeller vi behandler personlige opplysninger om deg på bakgrunn av en skriftlig aksept, f.eks som abbonent på vårt nyhetsbrev på e-post, kan du når som helst si opp dette. Send en e-post til oss eller du kan avslutte på egen lenke nederst på alle våre nyhetsbrev.
 
Dine rettigheter
Du har rett på å få opplyst hvilke personlige opplysninger vi har om deg og hva vi benytter opplysningene til. Du har også krav på å få rettet på opplysninger om deg som er feil. Videre har du rett til å få slettet eller begrenset de opplysninger vi har lagret .Send oss e-post eller tlf. 32161360.

Tyrifjord Golfklubb nettsider og persondata
Vår nettstedsadresse er: http://www.tygk.no eller tyrifjord-golfklubb.no Innhenting av dine personlige persondata kan komme fra følgende kilder.
• registrering på TYGK hjemmeside
• deltagelse i undersøkelser og konkurranser
• aksept til vårt e-klubb nyheter
• spillehistorikk og deltagelse på turneringer 
• når du benytter våre sosiale medier
• når du kontakter oss via e-post, post eller telefon

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn
Når deltagere på undersøkelser og konkurranser legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg
Din personopplysninger og kommentarer blir lagret på ubestemt tid. Alle kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst. Tyrifjord Golfklubbs administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg
Hvis du har registrerte deg eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. 

Kontakt oss
Har du spørsmål rundt noe av dette så kontakt oss på
Anna Crawford / Daglig leder 
Tlf: +47 32 16 13 60/
e-post: post@tyrifjord-golfklubb.no

Ønsker du å sende oss henvendelse pr.brev er adressen:
Tyrifjord Golfklubb, Storøya, 3531 KROKKLEIVA