Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Greenkeeper

For eventuelt å unngå taugjerder er det nå markert en hvit strek foran inngangen til hver green.
 
Streken indikerer at alle skal gå enten til høyre eller til venstre for å komme til green.
 
All trafikk skal gå utenom området innenfor streken OG ALDRI MELLOM BUNKERE OG GREEN.
 
Ligger ballen din innenfor området, setter du tralle utenfor streken, går inn og slår, for så å gå tilbake rundt green.
 
Dette er en del av det forebyggende arbeidet mot slitasjeskader.
 
Dersom prøveordning ikke gir de resultater vi håper på vil vi måtte sette opp tau-gerder.

HVORFOR?


Hull 1


Hull 2                                             Hull 2
 

Hull 3                                             Hull 3
 

Hull 4                                             Hull 5
 

Hull 6                                             Hull 7
  

Hull 7                                             Hull 7
     

Hull 8                                              Hull 8
  

Hull 9                                             Hull 9
  

Hull 10                                           Hull 11
  

Hull 11                                           Hull 12
  

Hull 13                                           Hull 13
  

Hull 13                                           Hull 13
 

Hull 14                                          Hull 15
  

Hull 16                                                                


Hull 17
                                                Hull 17
  

Hull 18                                           Hull 18
  


Happy Golfing
TYGK

 
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
G. Sætheren
Mesterhus
Palerud
Pergo
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen
RohneSelmer
Kleivstua
Norsk Gulvservice
All Golf Services
Reklameservice
Tømrermester G Sætheren