Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Juniorer

Støtteordning til turneringer

Tyrifjord Gk ønsker å motivere våre beste spillere til å delta i flest mulige turneringer. Dette er både morsomt og lærerikt, noe som vil være med på en god utvikling av spillerne. Klubben kan derfor bidra med kostnadsdekning av utgifter i forbindelse med turneringsspill for våre juniorer i henhold til retningslinjene nedenfor.
 • Søker må ha vært medlem av TYGK minst et år. Dvs man kan motta kostnadsdekning fra og med år to som medlem.
 • Det er et krav at søker og/eller foreldre stiller på dugnader til felles beste for klubben/junioravdelingen.
 • Søker må delta på klubbturneringer  - min 4 Medal turneringer og KM.
 • Maks dekning pr spiller pr sesong er kr 5 000,-. Deltakelse i lag-NM dekkes utenom.
 • Kostnadsdekning gjelder kun for våre juniorer som er i aktiv trening i en treningsgruppe, og betaler treningsavgift.
 • Juniorer kan få dekket spill i NM, Srixon Tour og/eller Narvesen Tour.
 • Støtteordningskjema er nederst på siden.
 
Narvesen Tour
 1. Startavgift dekkes av TYGK.  
 2. Kvitteringer må legges ved når det søkes om dekning.
 3. Søknad sendes til post@tyrifjord-golfklubb.no innen 14 dager etter turneringen ble avholdt.
 4. Evt. fravær fra påmeldt turnering må meddeles arrangørklubb i henhold til turneringsbestemmelsene. I motsatt fall belastes TYGK dobbelt startavgift, noe som faktureres videre til spiller.
Srixon Tour / NM
 1. Startavgift dekkes av TYGK.  
 2. Kvitteringer må legges ved når det søkes om dekning.
 3. Søknad sendes til post@tyrifjord-golfklubb.no innen 7 dager etter turneringen ble avholdt.
 4. Kost og drikke dekkes av spiller.
 5. Ved reiser som har lenger reisevei enn 100 km dekkes følgende: Overnatting dekkes med maks kr. 500,- pr. natt, og maks to netter.
 6. Ved reiser over 400 km (én vei) dekkes utgifter til fly/tog/båt opp til 50% av kostnaden til spilleren, men maks kr. 1000,- t/r ved gyldig kvittering.
 7. Flytog og Taxi dekkes ikke.
 8. Alternativt dekkes kilometergodtgjørelse på kr. 1 pr km., men maks kr. 1000,- ved disse lange reisene.
 9. Reiseregningsskjema med bilag skal leveres til kontoret innen 7 dager etter reisens slutt. Den skal være utfylt med: hvor reisen er til, hva reisen gjelder; hvem det gjelder.
 10. Evt. fravær fra påmeldt turnering må meddeles arrangørklubb i henhold til turneringsbestemmelsene. I motsatt fall belastes TYGK dobbelt startavgift, noe som faktureres videre til spiller.
Det forutsettes at de som leverer reiseregning er kjent med hva klubben dekker av kostnader, i motsatt fall risikerer den enkelte selv å måtte bære disse kostnader.

Støtteordningskjema er nederst på siden.

 
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
G. Sætheren
Mesterhus
Palerud
Pergo
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen
RohneSelmer
Kleivstua
Norsk Gulvservice
All Golf Services
Reklameservice
Tømrermester G Sætheren
Skogr