Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Kurs

Ord og uttrykk

Golf er en internasjonal idrett. Vokabularet blir da også internasjonalt, og i beste fall en blanding av lokale og engelske uttrykk. Nedenfor følger en liste over de vanligste uttrykkene du vil høre på og rundt golfbanen.
Alle uttrykk i kursiv har en fullstendig og korrekt definisjon i regelboken.
 
A
Adressere ballen - Spilleren adresserer ballen når slagstillingen er inntatt og køllen er plassert bak ballen.
Albatross - Resultat med tre slag mindre enn par på et hull.
All square - Når sidene står likt i matchspill.
Amatør - En som ikke får noen form for betaling for å spille golf, undervise i golf eller vinne turneringer.
Approach shot - Innspill mot green.
 
B
Back nine - Siste 9 hull. Se “Inn”.
Backspin - Underskru på ballen, som gjør at den stopper fort, og noen ganger spinner tilbake etter landing.
Baksving - Bevegelsen med køllen bakover i forbindelse med et slag eller en treningssving.
Ball i spill - Ballen er i spill etter første slag på ballen på utslagsstedet og til den er hullet ut, erstattet, mistet eller er utenfor banen.
Ballmarkør - En mynt eller lignende som benyttes til å markere ballens posisjon. Bør plasseres like bak ballen i forhold til hullet.
Ballplassering - Lokal regel om at ball som ligger på fairway kan merkes,løftes, rengjøres og plasseres innenfor en viss avstand.
Banen - Hele området hvor spill er tillatt.
Best-ball - Konkurranse hvor en spiller spiller sin ball mot to eller tre andre spilleres ball.
Birdie - Resultat med ett slag mindre enn par på et hull.
Blindt hull/slag - Når spilleren ikke kan se nedslagsområdet.
Bogey - Resultat med ett slag mer enn par på et hull.
Brassie - En annet uttrykk for trekølle nr. 2.
Bruttoscore - Det antall slag som faktisk er brukt på et hull eller en runde, inkl. eventuelle straffeslag.
Bunker - Utgravet fordypning på banen hvor bunnen er dekket med sand eller lignende.
 
C
Caddie - Person som tar hånd om en golfspillers utstyr under spill og som kan gi råd.
Carry - Avstanden fra der ballen blir slått fra til det sted hvor den lander.
Chip - Kort slag i lav bue med etterfølgende rull. Brukes ofte inn mot greenen.
Course marshal - Kontrollør på banen.
 
D
Decision - Endelige avgjørelser i regelspørsmål gitt av Rules Committee i Royal and Ancient Golf Club of St Andrews.
Dele hull - I matchspill når begge spillerne har brukt det samme antall netto slag på hullet.
Dimples - Fordypningene på golfballen. Disse påvirker ballens aerodynamiske egenskaper.
Divot - Oppslått torvstykke.
Dobbel bogey - Resultat med to slag mer enn par på et hull.
Dogleg - Et golfhull anlagt i vinkel hvor fairway “knekker” til venstre eller høyre.
Dommer - Se regelboken.
Dormie - Betegner stillingen i matchspill. Beskriver når en spiller er like mange hull opp (har vunnet like mange hull) som det gjenstår å spille. Han kan enten vinne matchen eller få uavgjort, men kan ikke tape.
Draw - Ball som skrur svakt mot venstre (høyrehendte køller).
Drive - Slaget fra utslagsstedet.
Driver - Trekølle nr. 1 (nå som oftest i metall).
Driving Range - Treningsfelt.
Droppe - Fremgangsmåte for å sette ballen i spill igjen. Ballen holdes i skulderhøyde med utstrakt arm og slippes.
Duff - Et slag hvor du treffer bakken før du treffer ballen.
 
E
Eagle - Resultat med to slag mindre enn Par på et hull.
Etikette - Golfvett. Golfens regler for oppførsel.
 
F
Fade - Ball som skrur svakt mot høyre (høyrehendte køller).
Fairway - Kortklippet område mellom utslagsstedet og greenen, og som ikke er et hinder.
Fastsatt runde - Normalt 18 hull spilt i banens bestemte rekkefølge. På 9-hulls bane, banen spilt to ganger, i annen runde ev. fra andre utslagssteder.
Feil ball - Enhver annen ball enn spillerens.
Flaggstang - En flyttbar merkestang, som markerer hullets plassering.
Flex - Svikten i et kølleskaft.
Flier - En betegnelse på en ball som flyr lengre i luften enn spilleren hadde tenkt. Skjer av og til når det kommer gress mellom køllebladet og ballen.
Flight - Se “Gruppe”.
Follow through - Gjennomsving.
FORE! - Varselrop til spillere eller andre på banen om at det er fare for at de kan bli truffet av en ball.
Forecaddie - Person som er engasjert til å indikere om det er klart å slå eller ikke.
Fore-green/semi-green En stripe utenfor og rundt greenen som er klippet nesten like kort som selve greenen.
Four-ball - Konkurranse hvor to spiller mot to og sidenes beste ball på hvert hull teller.
Foursome - Konkurranseform hvor to spiller mot to, og hver side spiller en ball. Spillerne på en side slår ut annen hver gang og slår annet hvert slag på ballen.
Fremmedelement - Ethvert element som ikke deltar i konkurransen.
Front nine - Første 9 hull. Se “Ut”.
 
G
Golfkort - Spillerens offisielle legitimasjon som bekrefter medlemskap i en klubb tilknyttet NGF. Golfkortet utstedes av hjemmeklubben.
Green - Se “Puttinggreen”.
Greenfee - Avgift ved gjestespill på annen bane.
Greengaffel - Redskap til bruk ved reparasjon av nedslagsmerker og lignende.
Greensome - En variant av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen, slår det andre slaget. Deretter spilles det som i foursome.
Grunne køllen - Å sette køllehodet ned bak ballen i kontakt med grunnen når man skal slå et slag.
Grunn under reparasjon (GUR) - Avgrenset område på banen som midlertidig er uegnet for spill og merket slik.
Gruppe - En gruppe på inntil fire personer, som spiller sammen.
 
H
Hacker - En dårlig golfspiller.
Handicap - Målestokk for en spillers spilleferdighet. Gir uttrykk for hvor mange flere slag enn banens par spilleren vanligvis vil bruke.
Handicapgrense - Den høyeste eller laveste handicap en spiller tillates å ha for å delta. Se også Maks. handicap.
Hazard - Se “Hinder”.
Hinder - Fellesbetegnelse for vannhinder og bunker.
Hindring - En bearbeidet gjenstand eller konstruksjon på en bane.
Hjemmeklubb - Den klubb en spiller er medlem av. Dersom spilleren er medlem av mer enn en klubb, den klubb spilleren har erklært som sin hjemmeklubb. En spiller kan kun ha en hjemmeklubb. Det er kun hjemmeklubben som kan utstede Golfkortet.
Hole-in-one (HIO) - Et golfhull spilt på ett slag.
Honnør - Rett til å spille først fra utslagsstedet. Tilkommer den med best resultat på forrige hull. På 1. hull avgjøres honnøren av startlisten eller ved loddtrekning.
Hook - Ball som skrur kraftig i en bue til venstre (høyrehendte køller).
Hull - a) Hull på greenen (108 mm i diameter) som ballen spilles til. b) Del av banen hvor man spiller fra et utslagssted til tilhørende puttinggreen.
Hullet ut - En ball er hullet ut når den ligger i ro under hullkantens nivå.
 
I
Indeks - Angir på hvilke hull handicapslag skal brukes.
Inn - Siste 9 hull på en 18-hulls bane.
 
K
Konkurrent - En spiller i en slagspillkonkurranse.
 
L
Lie - a) Ballens leie på banen. b) Vinkelen mellom køllebladets underside og skaftet.
Loft - Vinkelen på køllens slagflate i forhold til vertikalplanet. Mye loft gir kortere slag og høyere ballbane og omvendt.
Lokal regel - Tillegg til Golfregler for å regulere spillet under unormale forhold og som er knyttet til den spesifikke banen. Står vanligvis på scorekortet, men kan også være oppslått på tavle i eller ved klubbhuset.
Løse naturgjenstander - Naturlige gjenstander på banen slik som steiner, løv, kvister, grener og lignende.
 
M
Maks. handicap - Turneringsbestemmelse om at spiller med høyere handicap tillates å delta, men ikke vil bli godskrevet mer enn det angitte maks. handicap.
Markør - Medkonkurrent eller annen person som er oppnevnt til å kontrollere og føre spillerens scorekort.
Marshal - Kontrollør på banen. Se også Course marshall.
Matchspill - Spilleform der hullene avgjøres enkeltvis ved at beste nettoscore på hullet bestemmer vinneren og gir 1 opp uansett hvor mange slag hullet er vunnet med. Matchen vinnes av siden som er flere opp enn det er hull igjen å spille.
Medkonkurrent - Enhver spiller som konkurrenten spiller sammen med.
Mistet ball - Ball som ikke er funnet etter at spilleren har lett etter den i 5 minutter.
Mulligan - Når en spiller tillates å slå et slag om igjen. En populær sak, men kan selvfølgelig aldri benyttes i en turnering eller annen handicaptellende runde.
 
N
Nedslagsmerke - Ballmerke. En fordypning som en ball kan forårsake ved nedslaget.
Nettoscore - En spillers bruttoscore minus spillerens spillehandicap (på hull eller på runde).
“Nittende hull” - Et populært uttrykk for klubbhuset etter en 18 hulls runde.
NGF - Norges Golfforbund.
Nærmeste punkt for fritak - Se regelboken.
Nærspill - Samlebegrep for chipping, pitching og putting. Se de enkelte uttrykk.
 
O
Out of bounds (OB) - Se “Utenfor banen”.
Open - Se “Åpen golf”.
 
P
Par - Det antall slag en spiller med spillehandicap 0 bør bruke på et hull beregnet etter hullets lengde.
Partner - En spiller på parti med en annen spiller.
Passe flagget - Holde og deretter løfte flaggstangen når en annen spiller putter og ikke ønsker at ballen skal treffe flaggstangen.
Peg - En liten stiftlignende gjenstand som ballen kan plasseres på.
PGA of Norway - Professional Golfers Association, forening for profesjonelle golfspillere.
Pin high - Riktig lengde til hullet, sett fra der man står.
Pitch - Kort, høyt slag med lite rull. Det motsatte av chip.
Pitching wedge - Kølle med mye loft (vinkel).
Play off - Ekstra spill ved likt resultat for å kåre en vinner.
Plugget ball - Ball som ligger i sitt eget nedslagsmerke.
Pro (profesjonell) - Golftrener/instruktør eller profesjonell spiller.
Pro-Am - En turnering hvor en profesjonell spiller sammen med en eller flere amatører.
Pro shop - Butikk på golfklubben, hvor det selges golfutstyr.
Provisorisk ball - “Reserveball” spilt etter regel 27-2 for en ball som kan være mistet utenfor et vannhinder eller som kan være utenfor banen. (For å spare tid).
Provisorisk green - En green som benyttes mens den permanente greenen repareres, bygges om eller lignende. I Norge ofte brukt på høsten og tidlig vår.
Prøvesving - Treningssving som ikke har til hensikt å treffe ballen.
Pull - Slag der ballen går i en bane rett til venstre for siktelinjen (høyrehendte køller).
Punchslag - Et slag hvor man prøver å holde ballbanen lav. Brukes for eksempel i kraftig vind eller under trær.
Push - Slag der ballen går i en bane rett til høyre for siktelinjen (høyrehendte køller).
Putt - Et slag på puttinggreenen, vanligvis med en putter.
Puttelinje - Den linjen vi ønsker at ballen skal følge på greenen.
Putting green - Spesielt kortklippet område som er preparert for putting, og hvor hullet er plassert.
Putter - Kølle til bruk ved putting.
 
R
R & A - Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews Styrer det meste av reglene innenfor golfen.
Recovery shot - Et slag tilbake til en akseptabel situasjon etter å ha vært i vanskeligheter.
Regel eller regler - Golfreglene, lokale regler og turneringsbestemmelser.
Rough [røff] - Områder på banen som ikke omfattes av utslagssted, fairway, green og hindre, for eksempel områder med høyt gress eller busker og trær.
Rules of Golf - Se “Regel eller regler”.
Råd - Ethvert råd eller forslag som kan påvirke en spiller i å bestemme sitt spill, valget av en kølle eller måten å slå et slag.
 
S
Sand wedge - Spesialkølle til bruk i bunker.
Score - Resultat for hull, runde eller del av runde.
Scorekort - Kort til føring av resultat.
Scramble - Sosial form for lagkonkurranse.
Scratch - Handicap 0, eller spill uten handicap.
Semi-green/fore-green - En stripe utenfor og rundt greenen som er klippet nesten like kort som selve greenen.
Semi-rough - Delvis kortklippet område mellom fairway og rough.
Shank - Ballen treffes med køllen akkurat i overgangen mellom slagflaten og skaftet. Ballen går som regel omtrent vinkelrett ut til høyre (høyrehendte køller).
Shotgun start - En startmetode hvor det startes samtidig fra flere eller alle utslagsstedene.
Side - En enkelt, to eller flere spillere som er partnere.
Sidevannhinder - Vannhinder (rødmerket) hvor det er vanskelig å droppe i flagglinjen.
Slag - Bevegelsen av køllen fremover gjort i den hensikt å slå på ballen og å sette den i bevegelse.
Slagkonkurranse - Slagspillkonkurranse hvor alle hull skal hulles ut og der antall slag for hvert enkelt hull adderes til en sum for hele runden etter regler for slagspill.
Slagspill - Felles benevnelse for spill hvor score eller poeng for hele runden teller.
Slagstilling - Plassering av føttene i posisjon for å utføre et slag.
Slice - Slag som skrur kraftig i en bue til høyre (høyrehendte køller).
Slope - Kalkulert måte å bedømme banens vanskelighetsgrad på og som benyttes til å angi en spillers spillehandicap på den enkelte bane.
Spike marks - Merker på greenen etter pigger i golfskoene.
Spikes/soft spikes - Stål- eller gummipigger festet under golfskoene for å gi bedre feste og balanse når man slår.
Spillehandicap - Antall tilleggsslag basert på handicap og banens “slope” verdier.
Spillefeltet - Hele banen med unntak av utslagssted og green på det hull som spilles og alle hindre på banen.
Spillelinje - Den linjen spilleren ønsker at ballen skal ta.
Spoon - Et annet uttrykk for trekølle nr 3.
Stableford - Poengsystem hvor nettoscore bestemmer poengsum for hullet.
Stance - Se “Slagstilling”.
Standard - Scratch Score (SSS) Det antall slag som en scratchspiller forventes å spille banen på. Brukes fortsatt i enkelte land i steden for slopesystemet.
Stimpmeter Et instrument som benyttes til å gi ballen en bestemt hastighet slik at lengden den triller kan brukes til å bestemme hvor lett ballen triller på greenen.
Straffeslag Slag lagt til scoren etter visse regler.
Sudden death Når likt resultat avgjøres ved spill av hull for hull. Den som først vinner et hull er vinneren.
Sweet spot - Det punkt på køllebladet, som gir best effekt.
Såle - Undersiden av køllehodet.
 
T
Tee - Se “Utslagssted” og “Peg”.
Tee time - Tidpunkt for start.
Tie - Uavgjort, likt resultat.
Through the green - Se “Spillefeltet”.
Tilfeldig vann - Enhver midlertidig ansamling av vann på banen som er synlig før eller etter at spilleren har inntatt sin slagstilling og ikke er i et vannhinder.
Tour - Uttrykk som benyttes på en serie med turneringer gjennom sesongen.
Turnering - En organisert konkurranse.
 
U
USGA - United States Golf Association.
Ut - Første 9 hull på en 18-hulls bane.
Utenfor banen - Utenfor banens grenser hvor spill er forbudt.
Utslagssted - Startstedet for hullet som skal spilles. Det er et rektangulært område, to køllelengder i dybde, og med fronten og sidene markert med ytterkantene av to merker (I Norge: røde, blå, gule, hvite, sølv, svarte eller angitt med et tall for banens totale lengde).
 
V
Vannhinder - Sjø, vann, dam, elv, grøft eller andre åpne vannløp, enten de inneholder vann eller ikke. Grensene bør være merket med gule staker eller linjer.
Vintergreen - Se provisorisk green.
Vinterregler - Lokale regler, som benyttes når banen er i slik stand at den ikke egner seg for vanlig spill.
 
W
Wedge - Jernkølle med bred såle og kraftig loft.
Winter rules - Se “Vinterregler”.
 
Å
Åpen golf - Konkurranse åpen for både amatører og profesjonelle.
 

 
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
G. Sætheren
Mesterhus
Palerud
Pergo
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen
RohneSelmer
Kleivstua
Norsk Gulvservice
All Golf Services
Reklameservice
Tømrermester G Sætheren
Skogr