Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Medlemmer

Informasjon om medlemskap og medlemskategorier

Administrasjon av låneobligasjoner
All omsetning av låneobligasjoner skal skje igjennom klubben. Låneobligasjonene oppbevares hos advokat, som også foretar transport av obligasjonen ved salg. Ordningen skal sikre kontroll og gi klubben mulighet til å trekke eventuelle skyldig kontingent i sluttoppgjøret med selger.

Medlemmer som ønsker å selge kan melde fra til klubben om dette, og de blir da ført opp på en liste over selgere. Dennes sendes til personer som tar kontakt med klbuben for å kjøpe medlemskap. Man kan selvfølgelig skaffe kjøpere på egen hånd uten å stå på listen.

Når selger og kjøper har gjort avtale, skal selger ta kontakt med klubben med nødvendige opplysninger om kjøper, og kjøper overfører kjøpesum og innmeldingsavgift kr 7.000,- til klubben. Klubben overfører deretter kjøpesummen til selger, med fradrag av eventuell skyldig årskontingent.

Det hefter kun en årskontingent pr låneobligasjon. Det anbefales derfor at selger og kjøper avregner årskontingenten i forbindelse med kjøp av medlemskap, avhengig av hvilket tidspunkt på året som medlemskapet omsettes.

Kontingent og medlemskap
Iflg. klubbens lover må medlemmer i Tyrifjord Golfklubb inneha en låneobligasjon, pålydende kr 7000,- . Denne låneobligasjonen er knyttet opp mot medlemskap i klubben. I følge lovene er et medlem som innehar en obligasjon pliktig til å betale årskontingenten. Man kan følgelig ikke være medlem uten å ha en låneobligasjon eller omvendt.

Tyrifjord GK har 3 kontingent kategorier:

  • AKTIV - ordinært / BASIS medlemskap med alle rettigheter
  • PASSIV - for personer / BASIS medlemskap som av helsemessige årsaker ikke kan spille. Søknad om passivt medlemskap skal følges av legeattest. Ved passivt medlemskap får man ikke utstedt HCP-kort.
  • PERMITTERT - for medlemmer / BASIS medlemskap som er bosatt så langt unna Tyrifjord Golfklubb at de ikke har anledning til å spille på banen. Dette gjelder for eksempel utenlandsstudenter eller medlemmer som er bosatt utenlands pga jobb. Disse får utstedt HCP-kort og kan spille fritt en måned i sommerferien.

Klubben kan innvilge endret kontingentstatus for ett år av gangen.  Det må søkes for ett og ett år.   Frist for søknad er hvert år 31.12.    

Utmelding 
Utmelding må skje skriftlig og innen 31.12 for etterfølgende år.  

 
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
G. Sætheren
Mesterhus
Palerud
Pergo
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen
RohneSelmer
Kleivstua
Norsk Gulvservice
All Golf Services
Reklameservice
Tømrermester G Sætheren
Skogr