Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

MedlemmerMedlemsforsikring

Alle medlemmer av golfklubber tilsluttet Norges Golfforbund har idrettsforsikring (ulykke og ansvar) i Codan Forsikring.
Medlemsforsikringen omfatter idrettsforsikring og ansvarsforsikring for enkeltmedlemmer i klubber tilsluttet NGF.

Idrettsforsikring
     Forsikringen er en utvidet ulykkesforsikring, som omfatter plutselige og uforutsette skader som rammer den forsikrede i forbindelse med idrettsutøvelse eller ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsøvelse.

Ansvarsforsikring
     Ansvarsforsikring for idrettsutøver dekker rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade.

Hvem er forsikret og når gjelder forsikringen?
     Idrettsforsikringen omfatter alle medlemmer som ikke er dekket av NIFs barneforsikring, dvs fra man har fylt 13 år. Etter fylte 70 år gjelder noen begrensninger. Forsikringen dekker i tillegg personer som er under opplæring og trening i forbindelse med Veien til golf, når aktiviteten arrangeres av en golfklubb tilsluttet NGF.

Alle golfspillere som er medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har, gjennom betalt klubbkontingent, en automatisk ansvarsforsikring. Forsikringen dekker ansvar ved spill på baner i hele verden.

Enkelte utenlandske baner krever en slik forsikring før man slipper golfere ut på første tee, og det er ikke uvanlig at man må betale ekstra for dette. Med Codans forsikring, som altså ligger innbakt i klubbkontingenten, har norske golfere med gyldig golfkort allerede en slik ordning, og det burde derfor være unødvendig å betale denne tilleggsforsikringen.

Som en del av avtalen mellom NGF og Codan Forsikring, vil medlemsforsikringen også dekke tilfeller som skjer under dugnad og annet frivillig arbeid på banen/klubben. Det forutsettes at de som utfører dugnadsarbeidet er medlem av en golfklubb tilsluttet NGF.


Klikk her for mer informasjon. (www.ngf.no)
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Råd og Regnskap
Fugro
Aprimo
Jarmann Gastropub
Dokumentpartner
TveitPark
Tveit Park
Miljø-Merking AS
G. Sætheren
Mesterhus
Toyota Hønefoss
Golf Activity
Palerud
Pergo
Hønefoss Sparebank
Hako Grounds & Garden