Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Bane

Renoveringsbloggen

Publisert: 15. september 2021  av Anna Crawford

Her kan du følge våres reise gjennom renoveringen av de første 9 hullen. Varmt velkommen!


RENOVERINGSBLOGGEN
21. Sep

I dag begyner vi se konturer av den nye greenen og arbeidet med å lage en base for greenen har startet. 

Området mellom tee og green har arbeidet også startet. Her kan vi gjenvinne gamle masser med gress og jord for fairway base.___________________________________________________________________________________________________
20. Sep

Hvis du har vert nede ved hull 4 og 5 har du sett de store områdene som er sperret av. Det er arbeidsområdene for å separere gress fra sand og deler fra vanningssystemet.

Vi har gravd opp hele tee området på hull 5 for å bygge den opp på nytt. Du ser også starten på det nye utslaget ved eika.

Når du kommer ned til hull 4 ser du snart hvor den nye greenen blir plassert.
_________________________________________________________________________________________________
17-18. Sep
Arbeidet rundt hull 4 og 5 er godt i gang og den nye tee begynner å ta form.

Greenen på 5 skrapes av. Et stort område mellom tee og green er nå avgrenset for gravemasser.
_________________________________________________________________________________________________
16. Sep

To gravemaskiner er på plass ved green ved hull 4 og green på hull 5 i dag. Arbeided er godt i gang og ting skjer fort. ___________________________________________________________________________________________________
15. Sep 2021
I dag er Dagen! All Golf Services og Waldemar er på plass med sitt team og ombyggingen er i gang. Teamet måler og undersøker grunnen. De har startet med å markere punkter på banen.

Waldemar og Lucas den 15. Aug 

I dag er booking for hull 1-18 stengt og vi begynner med en ny bane som heter Tyrifjord 9 hull. Der kan du booke en eller to runder. Den eneste forskjellen er at vi ikke tar forhåndsbetaling for gjester i ombyggings perioden.

Dersom du skal booke 18 hull over to runder så kan du nå planlegge med en liten, eller stor matpause.


Grunneier Eirik Nørgaard på befaring med Lucas og Waldemar Szadny

__________________________________________________________________________________________________

14. Sep 2021

I dag har alle medlemmer sagt de spiller Old Course for siste gang (smil). Ian var ute med sin drone og foreveiget den siste dagen; 

Bilderne viser hvor tørrt det er i år men ennu viktigere er at se hvor skyggerne
ligger når sola står lavere. De viser oss hvor vi ikke vill ha greener eller tee.


__________________________________________________________________________________________________

28. Aug 2021

Vi har nå signert kontakten med All Golf services Norge AS, som er den entreprenøren som skal stå for ombyggingen. Dette er en Polsk golfentrepenør som har etablert seg i Norge.

Klubben har gjennomført en grundig referanse sjekk og har hatt flere møter med representanter fra firmaet. Vi har også benyttet noe av den beste kompetansen vi kan få til å gjennomgå kontrakten og detaljer i denne i dialog med styret. Vi er helt sikre på at dette er den riktige entreprenøren for vårt prosjekt.

Årsmøtet ga oss besked at hull 10 til 18 skal være åpen i sesong under byggeperioden og at renoveringen skal ferdigstilles sommer 2022.

Bestillingen til entreprenør er å renovere 9 greener og green områder samt å øke flyten på spillet. Vi kommer til å bygge forhøyde greener som gir oss mer effektivt vedlikehold. Det gir oss muligheter for å klippe greenområder i ulike høyder for å endre bane og spill utformning.

Bestillingen inneholder renovering av 3 utslag, slik at disse blir større. Videre skal bunkere forbedres og vanningsanlegget rundt greenene skal fornyes.

Årsmøtet vedtok et budsjett på 8 millioner kroner. Av dette har vi fått godkjent 1,6 millioner kroner i tippemidler. Det er svært gledelig å informere om at kontrakten med entreprenøren oppfyller alle elementer og forutsetninger som er gitt. 


Kontraktet er på plass den 28. Aug 2021. Daglig leder Anna Crawford, 
Head Greenkeeper Ian Ross, All Golf Services Waldemar Szadny og
Lucas Szadny.

 

Arbeidet deles i tre hovedfaser:

Del 1. Entreprenøren vi har valgt har sin egen gressproduksjon og gresset vi skal bruker er allerede sådd slik at det skal være klart tidlig vår 2022.

Del 2. I denne fasen blir nytt vanningssystem rundt greener og drenering gjort ferdig. Alle greener og nye teesteder blir grovplanert slik massen kan sette seg under vinteren. Alt dette arbeidet er beregnet ferdin før julefreden senker seg.

Del 3. Denne fasen starter så fort snøen er borte. Da skal finjusteringene og "fine shaping" gjøres. Når dette er gjort og godkjent kan gresset rulles ut. Er våren snille med oss kan vi planlegge for en tidlig start på Norges flotteste golbane.

Vi gleder oss til å starte arbeidet med å bygge om banen til en fremtidsrettet og moderne bane, som sikrer driften i klubben i mange golfår fremover.

Dette er ett av flere viktige skritt klubben tar for å være forberedt på morgendagens forventinger til en moderne golfklubb i tetsjiktet i Golfnorge.

_________________________________________________________________________________________________

7 juli 2021

Prosessen med å finne riktig entreprenør for renoveringen har tatt mye lengre tid enn vi regnet med. Vi har vært i kontakt med flere entreprenører for å sikre gjennomføring av prosjektet til tross for stor uvisshet grunnet Korona. Først i juli hadde vi mulighet å få entreprenører over landegrensen for en siste befaring og kontraktsinngåelse.


Head Greenkeeper Ian Ross and Waldemar Szadny fra All Golf Services
på befaring 7. Juli 2021

Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Fugro
Aprimo
G. Sætheren
Mesterhus
Golf Activity
Palerud
Pergo
HQ Helse
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT