Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Bedrift

BoGlede - Tyrifjord Golfkubb sitt viktigste verdiforslag...

Golf er et spill for livet og alle er velkommen!

Støtter bedriften lokale idrettslag / barneidrett....?
Har bedriften en strategi for profilering / markedsføring gjennom lokale idrettslag / barneidrett....?
Kunne dere være interesserte i å være en klubbpartner i det vi kaller ‘BoGlede’….?

Tyrifjord Golflubb kan tilbyr enten kun profilering eller profilering + golf både på Sentrumskvartalet og Storøya. 

Tyrifjord Golfklubb er et typiske norske ‘idrettslag’ ved at det ikke er ingen eier, kun medlemmer og hvert år er det økonomiske målet for klubben et nullbudsjett, basert på medlems- / gjeste- / bedrifts- inntekter mot utgifter til vedlikehold og oppgradering av fasilitetene etter behov.

Klubbens innendørssenter på Sentrumskvartalet er en del av vår strategi for å utvide golftilbudet og BoGlede i regionen ved å bringe golf til Hønefoss, og vi er på utkikk etter bedriftspartnere som deler og kan identifisere seg med klubbens ‘BoGlede’ verdier.

Vårt løfte om ‘BoGlede’ er at vi bruker pengene våre lokalt der / når vi kan, og at vi tilbyr gratis golf for barn / unge i regionen (opp til 19 år). Les videre….BoGlede -  Tyrifjord Golfkubb sitt viktigste verdiforslag:

Tyrifjord Golfklubb på Storøya - med et av landets flotteste golfannlegg - ønsker å være et foretrukket aktivitetstilbud for de som bor i - /  jobber i - / eller besøker regionen.
- Tyrifjord Golfklubb, sammen med næringslivet ønsker å gjøre det attraktivt å bo, og være glad i å bo, i regionen
- Dette er viktig for Tyrifjord Golfklubb fordi majoriteten av våre medlemmer er bosatt i regionen, med netto medlemsvekst for 2020
- På klubben finnes tilstrekkelig parkering, båtplass, lekepark, servering, møteromsfasiliteter og turstier.

 

 
BoGlede og golf handler om friskliv og folkehelse:
     • Golf gir en helsegevinst på grønn resept
          - Medlemmer og gjester utøver over 100 000 grønne aktivitetstimer på Storøya i sesongen.
     • Golf er et spill for livet og alle er velkommen!
          - Golf er en av få idretter som kan engasjere over 3 generasjoner.
          - Golf er mye mer enn 18 hull, hcp, konkurranse og poeng. 
          - Det sosiale og gleden ved golf kaller vi <>. 
 
Vårt BoGlede bidrag – gratis golf til og barn og unge t.o.m. 19 år
     • Tyrifjord Golfklubb har et særlig fokus på å legge til rette for barn og unge.
     • Golf er et effektivt motgift for skjermavhengighet.
     • Mange barn faller ut av organisert idrett fra 15 år.
     • Golf er noe man kan spille alene eller med andre i små grupper.
     • Fra 2021 ønsker Tyrifjord Golfklubb tilby GRATIS årsavgift for barn og unge t.o.m 19 år i regionen.
 
Hvis vi skal lykkes med vårt verdiforslag BoGlede:
     • Golfanlegget krever riktig pleie og utvikling som innebærer betydelige kostnader som må dekkes inn.
     • Sikre stabile inntekter:
          - Passende antall medlemmer.
          - Medlemskapet kan ikke koste så mye at det støter folk vekk.
          - Et godt golfanlegg som får besøk av gjestespillere.
          - Et godt samarbeid med næringslivet. 
 
BoGlede og samarbeidet med næringslivet:
     • BoGlede og Tyrifjord Golfklubb henger sammen.
     • Der det er mulig, kjøper vi våre produkter og tjenester i regionen.
     • BoGlede er verdi som alle bosatt i regionen kan og vil identifisere seg med.
     • BoGlede er viktig for de som velger å bosette seg i regionen.
     • BoGlede er av betydning for de som kommer til regionen for å jobbe eller kommer på besøk.
 
BoGlede handler om å kunne gjøre noe sammen til glede for mange. Derfor ønsker vi en dialog med næringsaktører som kan identifisere seg med verdien som ligger i BoGlede og som vil være med å styrke den.  
 
Vi tror derfor BoGlede er en verdi som kan styrke klubbens samarbeid med næringslivet i regionen og at dette samarbeidet bidrar til at anlegget kan driftes, utvikles og fremstå et synlig bevis på nettopp BoGlede.

3 generajonerKlubbens tilbud til lokale barn / unge
 Where are we going?
 
  

Barnebanen - bygges av medlemmer på dugnadKunstgress treningsområde for å ta i mot barn - kr 1,7m
Følg Renoveringbloggen 


Klubbhuset i Hønefoss - 1,3m


Media


 

Profilering 1


Profilering 2Profilering 3


Profilering 4Bli med...!
 
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
G. Sætheren
Mesterhus
Palerud
Pergo
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen
RohneSelmer
Kleivstua
Norsk Gulvservice
All Golf Services
Reklameservice
Tømrermester G Sætheren