Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Medlemskap

Medlemskap 2024

AKTIV medlemskap på Tyrifjord innebærer en innmeldingsavgift i det første året og en årlig avgift for ubegrenset golf. Vi tilbyr
BASIS medlemskap. 

Medlemskontingenter fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

 
Kategori Pris     Informasjon og krav
AKTIV     Fritt spill for medlemmer fra og med året de er 23 år og oppover.
- Basis  9 990   Les mer om BASIS medlemskap.
- Basis Pluss 14 990   Inkluderer over 30 fordeler. Les mer om BASIS PLUSS medlemskap.
PLUSS
 
  PLUSS er en tileggs tjeneste. Les mer om PLUSS her.
- Familie Pluss 24 980   Inkluderer over 30 fordeler. Les mer om FAMILIE PLUSS medlemskap.
- Basis 9-hull    7 100   For de BASIS medlemmer som ikke kan spille 18 hull. Gjelder alle hverdager og etter kl 15 på lør og søn. Ønsker man å spille 18 hull på samme dag, betaler man 9 hulls greenfee.
- Basis Student 5 100   Basis medlemskap for student medlemmer til og med 28 år. Forutsetter at klubben mottar gyldig studentdokumentasjon innen 1. februar hvert år.
       
- Basis Permitert 5 200   Medlemmer som er bosatt utenlands og gir fritt spill inntil en måned i sesongen, forutsetter at klubben mottar søknad innen 31. dec, hvert år
- Basis Passiv 3 200   Medlemmer som av helsemessige årsaker ikke kan spille. Søknad skal følges av legeattest og forutsetter at klubben mottar søknad innen 31. dec, hvert år
       
- Ungdom 5 100   Fritt spill for medlemmer fra 20 år til og med året du er 22 år.
- Junior 3 100   Gratis årskontingent for alla juniorer som bor i regionen (Hole, Ringerike, Jevnaker) Fritt spill fra 12 år til og med året du er 19 år. Betaler kun treningsavgift.
- Knøtte gratis   Fritt spill for medlemmer til og med året du er 11 år. Betaler kun treningsavgift.
       
       

Introduksjonstilbud for nye medlemmer*
UNDER 40    3 600   Medlemmer til og med 39 år betaler greenfee for å spille på banen.
Inkluderer 5 runder.
PAY AS YOU PLAY    
- PAYP Start    2 200   Medlemmer betaler greenfee for å spille på banen.
- PAYP 2    2 700   Medlemmer betaler greenfee for å spille på banen. Inkluderer 2 runder.
- PAYP 5    3 600   Medlemmer betaler greenfee for å spille på banen. Inkluderer 5 runder.

Les mer om PAY AS YOU PLAY medlemskap her...

*Introduksjonstilbud for nye medlemmer gjelder kun hvis du ikke har vært medlem på Tyrifjord i de to siste årene.


 
Viktige frister
Som medlem i Tyrifjord Golfklubb er det noen frister det er viktig at du passer på å overholde. Fristene for endring av medlemskategori og utmelding av klubben er forankret i klubbens lover. De viktigste fristene er nevnt nedenfor.

Endring av medlemskategori
Endring av medlemskategori må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Endringen vil da tre i kraft fra og med 1. januar påfølgende år. Den som ikke har meldt overgang til annen kontingentgruppe innen fristen kan anses som medlem i samme kontingentgruppe som foregående år.

Utmelding av klubben
Utmelding av klubben må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Den som ikke har gitt klubben beskjed om utmelding innen fristen kan anses som medlem som det foregående året og medlemskontingent for gjeldende kalenderår må betales.

Innsendelse av studiedokumentasjon
Klubben tilbyr medlemmer som studerer rabatt på medlemskontingenten. For å kunne nyte godt av studierabatten må klubben ha mottatt gyldig studentdokumentasjon innen 14. februar gjeldende år.

Dokumentasjonen må sendes til klubben hvert eneste år. Ordningen gjelder for medlemmer som er i alderen f.o.m 22- t.o.m 28 år. Gyldig studentdokumentasjon kan f. eksempel være;
 - kopi av brev/e-post utstedt fra skole/universitet som bekrefter studietilværelsen for gjeldende år.
 - kopi av studiebevis med kvittering for betalt semesteravgift for gjeldende år.
Forsiden av studentkortet er alene ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Innmeldingsavgift - 
Kr. 7 000
Junior ved innmeldingstidspunktet: I Tyrifjord Golfklubb er man å betrakte som senior fra året man fyller 23. Er man junior i innmeldingsåret, vil man ikke bli belastet med en innmeldingsavgift.
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
G. Stheren
Mesterhus
Palerud
Pergo
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen
RohneSelmer
Kleivstua
Norsk Gulvservice
All Golf Services
Reklameservice
Tmrermester G Stheren
Skogr