Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Medlemskap

Medlemskap 2021

AKTIV medlemskap på Tyrifjord innebærer en innmeldingsavgift i det første året og en årlig avgift for ubegrenset golf. Vi tilbyr både 
BASIS medlemskap for enkeltpersoner og FAMILIE medlemskap for par. Medlemskontingenter fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.

 
Kategori Pris     Informasjon og krav
AKTIV     Fritt spill for medlemmer fra og med året de er 23 år og oppover.
- Basis  9 250   Les mer om BASIS medlemskap.
- Basis Pluss 13 250   Inkluderer over 30 fordeler. Les mer om BASIS PLUSS medlemskap.
- Familie 18 500   Inkluderer 3 barn / barnebarn tom. året de er 19 år. Les mer om FAMILIE medlemskap, treningsavgift tilkommer.
- Familie Pluss 22 500   Inkluderer over 30 fordeler. Les mer om FAMILIE PLUSS medlemskap.
- Basis 9-hull    6 100   Introduksjonstilbud for nye medlemmer og deg som ikke vil spille 18 hull. Gjelder alle hverdager og etter kl 15 på lør og søn. Ønsker man å spille 18 hull på samme dag, betaler man 9 hulls greenfee.
- Student 4 750   Basis medlemskap for student medlemmer til og med 28 år. Forutsetter at klubben mottar gyldig studentdokumentasjon innen 1. februar hvert år.
       
- Permitert 4 750   Medlemmer som er bosatt utenlands og gir fritt spill inntil en måned i sesongen.
- Passiv 2 990   Medlemmer som av helsemessige årsaker ikke kan spille. Søknad skal følges av legeattest.
       
- Ungdom 4 750   Fritt spill for medlemmer fra 20 år til og med året du er 22 år.
- Junior gratis   Fritt spill for medlemmer fra 12 år til og med året du er 19 år. Betaler kun treningsavgift.
- Knøtte gratis   Fritt spill for medlemmer til og med året du er 11 år. Betaler kun treningsavgift.
       
       

Introduksjonstilbud for nye medlemmer*
UNDER 40    3 350   Medlemmer til og med 39 år betaler greenfee for å spille på banen. Inkluderer 5 runder.
PAYASYOUPLAY    
- PAYP Start    1 800   Medlemmer betaler greenfee for å spille på banen.
- PAYP 2    2 350   Medlemmer betaler greenfee for å spille på banen. Inkluderer 2 runder.
- PAYP 5    3 350   Medlemmer betaler greenfee for å spille på banen. Inkluderer 5 runder.

Les mer om PAY AS YOU PLAY medlemskap her...

*Introduksjonstilbud for nye medlemmer gjelder kun hvis du ikke har vært medlem på Tyrifjord i de to siste årene.


 
Viktige frister
Som medlem i Tyrifjord Golfklubb er det noen frister det er viktig at du passer på å overholde. Fristene for endring av medlemskategori og utmelding av klubben er forankret i klubbens lover. De viktigste fristene er nevnt nedenfor.

Endring av medlemskategori
Endring av medlemskategori må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Endringen vil da tre i kraft fra og med 1. januar påfølgende år. Den som ikke har meldt overgang til annen kontingentgruppe innen fristen kan anses som medlem i samme kontingentgruppe som foregående år.

Utmelding av klubben
Utmelding av klubben må sendes skriftlig, enten per e-post eller brev innen 31. desember. Den som ikke har gitt klubben beskjed om utmelding innen fristen kan anses som medlem som det foregående året og medlemskontingent for gjeldende kalenderår må betales.

Innsendelse av studiedokumentasjon
Klubben tilbyr medlemmer som studerer rabatt på medlemskontingenten. For å kunne nyte godt av studierabatten må klubben ha mottatt gyldig studentdokumentasjon innen 14. februar gjeldende år. Dokumentasjonen må sendes til klubben hvert eneste år. Ordningen gjelder for medlemmer som er i alderen f.o.m 22- t.o.m 28 år. Gyldig studentdokumentasjon kan f. eksempel være;
 - kopi av brev/e-post utstedt fra skole/universitet som bekrefter studietilværelsen for gjeldende år.
 - kopi av studiebevis med kvittering for betalt semesteravgift for gjeldende år.
Forsiden av studentkortet er alene ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Innmeldingsavgift - 
Kr. 5 000
Junior ved innmeldingstidspunktet: I Tyrifjord Golfklubb er man å betrakte som senior fra året man fyller 23. Er man junior i innmeldingsåret, vil man ikke bli belastet med en innmeldingsavgift.
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Fugro
Aprimo
G. Sætheren
Mesterhus
Golf Activity
Palerud
Pergo
HQ Helse
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen