Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Klubbhuset i Hønefoss - Branninstruks

Brannrøyk er svært giftig. Dersom rommet er fylt av røyk, kom deg ut av lokalet, følg rømningsveien og skilter.

Ta på den gule refleksvesten, henger ved lysbryter og brannslukkingsapparat, og gjør deg til kjenne med redningspersonell ved oppsamlingsplassen – utenfor Cafe Clint.

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen

REDDE: Sørg for at alle i lokalet kommer i sikkerhet. 

VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110. 

SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare.
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
G. Sætheren
Mesterhus
Palerud
Pergo
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen
RohneSelmer
Kleivstua
Norsk Gulvservice
All Golf Services
Reklameservice
Tømrermester G Sætheren
Skogr