Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Frivilligsentralen

Publisert: 24. mars 2017  av Adm.

Vi søker medlemmer som ønsker å bidra til å gjøre Tyrifjord til den beste golfopplevelsen i Norge.


      Sportslige og sosiale aktiviteter vil bety mer og mer i en golfverden som er preget av sterk konkurranse. Vi setter fokus på dette i 2015, og gjør det til den viktigste oppgaven i klubben. For å få til dette må vi involvere medlemmene på en bedre måte, og gi de som ønsker det mer innflytelse og ansvar.

   Vi søker medlemmer som ønsker å bidra til å gjøre Tyrifjord til den beste golfopplevelsen i Norge. En vellykket golfklubb er summen av mange deler, men noe alle vellykkede klubber har felles er engasjerte medlemmer. 
     Tyrifjord er allerede velkjent for sin service, og vi ønsker derfor å bygge videre på det vi allerede kan, slik at vi kan forbedre områder vi ikke er fullt så gode på.


 
FRIVILLIGSENTRALEN
 
Tyrifjord Service
     Vi trenger medlemmer med erfaring fra eller interesse i service næringer som kan hjelpe til å gi den beste golf opplevelsen for medlemmer, gjester og bedrifter.  Er du interessert i å bidra til våre starter og marshal tjenester? Du vil få nødvendig opplæring og støtte fra klubbens administrasjon og pro shop.
 
 
Juniorkomité
     Er du interessert juniorgolf? Juniorspillere er viktige for klubbens fremtid og bidrar til et aktivt og godt klubbmiljø. Vi trenger medlemmer som vil arbeide aktivt med å øke interessen blant juniorspillere på Tyrifjord. Komitéen vil få nødvendig opplæring og støtte fra klubbens administrasjon og pro shop.

 

Turneringskomité
     Spiller du medal turneringer og klubb matcher? Vi trenger medlemmer som er interessert å organisere og gjennomføre klubb og NGF turneringer som Medal, KM Helg og Norges Cup 2017. Komitéen vil få nødvendig opplæring og støtte fra klubbens administrasjon og pro shop.

 
 
Miljøkomité
     Spiller du Mixed Golf, 17. mai toget, åpningsturnering eller avslutningsturnering? Vi trenger flere medlemmer som er interessert å organisere og gjennomføre sosiale aktiviteter i klubben? Komitéen vil få nødvendig opplæring og støtte fra klubbens administrasjon og pro shop.


 
Dette arbeidet er frivillig, og styret setter stor pris på den innsats som legges ned her.

Hvis du er villig til å hjelpe på ett eller flere av disse områdene, vær vennlig å kontakt administrasjonen -post@tyrifjord-golfklubb.no
 

Vi ses på banen!
 
Happy Golfing

TYGK
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Råd og Regnskap
Statoil
Fugro
Aprimo
Jarmann Gastropub
Ringeriks-Kraft
Dokumentpartner
TveitPark
Tveit Park
Miljø-Merking AS
G. Sætheren
Mesterhus
City Fusion