Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Norges Cup 23-24 sept - spiller informasjon

Publisert: 19. september 2017  av Adm.

Spiller informasjon finner du her...

Garmin Norgescup 2017
23-24 september
Tyrifjord Golfklubb


Praktisk informasjon
 

Avmelding
Avmelding må gjøres før påmeldingsfristens utløp, og gjøres av spilleren selv i GolfBox.
Etter påmeldingsfristen må en påmeldt spiller som ikke skal delta stryke seg ved å sende en e-post til turnering@golfforbundet.no.

Beskjeder/Informasjon
Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen i 2. etc. på klubbhuset.

Caddie
Caddievester utleveres av starter. En caddie må bære caddievest. Caddievester innleveres i scorekortmottaket etter endt spill den enkelte dag.
Spillere som ikke returnerer caddievest vil faktureres et gebyr på kr. 500,-.

Drivingrange
Åpen fra kl. 0700 - 2000 alle turneringsdager.
Det brukes mynt/kort. Kort kjøpes i proshopen
Driving range på Tyrifjord er kun 210m. Bruk av driver/wood som slår over rangen er forbudt. Brudd på denne regel medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av TK.

Evakueringsplan
Spillerne vil ved start få utlevert en evakueringsplan som følges ved spilleavbrudd.
(Angi hvor evakueringsplanen deles ut til spillerne) Deles ut av starter hvis det er behov for det.

Forecaddies
Forecaddies utplasseres ved behov. Starter informerer om eventuelle forecaddies og på hvilke hull.
Forecaddies er utplassert for sikkerhet, men kan også assistere med å anvise/finne baller.
Spilleren bør anvise ballens retning ved å strekke ut høyre eller venstre arm i skulderhøyde.

Førstehjelp
Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt og sykehus er 12 km. Klubben har førstehjelpsutstyr.

Garderobe/dusj/toalett
På klubbhuset
 
Toalett på banen
mellom hull 6/7 og 12/13.
 
Hullplassering
Tabell som viser dagens hullplasseringer deles ut av starter og vil være oppslått på oppslagstavlen.

Innspill
Det er fritt innspill for spillere som står på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før første runde. Innspill vil foregå fredag 22. september. Spillerne tar selv kontakt med proshop, tlf.32161360 tast 1,eller bestiller selv starttider i golfbox. Siste start vil være kl 16.00. Ved innspill en annen dag vil det være vanlig greenfee.  http://tygk.no/info/gjester/559/greenfee-priser
 
Det rettes spesielt oppmerksomhet til regler for innspillsrunder før en forbundsturnering i NGFs generelle turneringsbestemmelser
Brudd på denne regel medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av TK.

 
Lagring av utstyr
Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr eller bagasje.

Lokale regler
Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene og utskrift av NGFs regelkort. NGFs regelkort 2017 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.
Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen.
Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen.

Mat og drikke
Kafé er åpen til kl 18 innspilldagen
7.30-1 time etter siste start har kommet inn turneringsdagene.
Middag, Pris 90-170 kr
Det er drikkevann, kran utenfor klubbhuset.

Oppslagstavle
Informasjon om turneringen er oppslått i 2. etc. på oppslagstavle

Offisiell tid
Offisiell tid vises på klokke ved start.

Overnattingsmuligheter
NGF har en avtale for hotellbestilling hos Choice og spillerhotell er Comfort hotell Hønefoss. Rom til spesialpris må bestilles ved å ringe direkte til hotellet og oppgi at man deltar på Garmin Norgescup.
Prisene er 395,- pp i dobbeltrom/330,- pp i trippelrom inkl.
frokost fra kl.06.00

Premieutdeling
Finner sted i paviljongen så snart resultatlisten er klar etter siste runde. Dette er estimert til kl. 15.30.

Proshop
Åpen fra kl. 7.00 begge turneringsdager.

Påmelding
Påmeldingen er bindende og det er spillerens ansvar å melde seg på aktuell turnering i GolfBox innen påmeldingsfristen.
NB! For å kunne bli kontaktet av arrangøren må spillere krysse av dette punktet ved påmelding, til hver turnering. Arrangøren forholder seg til den kontaktinformasjonen som er registrert på spillerens profil i GolfBox.

Radiosamband
Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne. Disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved regelspørsmål, sykdom eller lignende.

Registrering
Samtlige spillere må bekrefte sin deltagelse ved å betale startkontingenten gjennom GolfBox. Spillere som ikke bekrefter at de stiller opp i turneringen ved å betale startkontingenten innen oppgitt frist strykes derfor fra deltagerlisten, slik at reserver kan settes inn.

Resultatservice
Uoffisielle resultater
     GolfBox livescoring oppdateres etter hvert 9 hull.
Offisielle resultater
     GolfBox
     Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde.
     Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.
     Tv i peisestue

Scorekort og scorekortmottak
Scorekort utdeles av starter.
Scorekortmottaket er merket ”Scorkortmottak” og har inngang fra proshop

Spilleavbrudd
Se NGFs regelkort – Spilleavbrudd. Gjenopptagelse av spill (anmerkning til regel 6-8b, side 158).
Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.

Spillehastighet og regler for tidtaking
I henhold til tidsskjema og NGFs regelkort.

Startlister
Startlister distribueres på golfbox og settes opp på oppslagstavle.

Starttider og spilleoppsett
Starttidspunkt for runde 1 er kl 8.00 og runde 2 kl 13.00
Det startes fra hull 1 og hull 10 i alle runder.

Traller
Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie.
Utleie av tralle kr 50,- per runde. Tralle kan leies i proshop.
Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

Turneringskomité
Turneringsleder -  Morten Berner  90858388    morberner@gmail.com
TD - Vanja Snørteland  98644621    vanjamsno@gmail.com
Hoveddommer - Gunnar Odland  97752002    guodland@lyse.net
 
Turneringssekretariat
I 2. etc. Merket med ”Turneringskontor”. Åpent fra kl. 7.00 spilledagene.

Utfyllende informasjon om turneringen
Se mer på www.golfforbundet.no (Turneringer/Garmin Norgescup).
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Råd og Regnskap
Statoil
Fugro
Aprimo
Jarmann Gastropub
Ringeriks-Kraft
Dokumentpartner
TveitPark
Tveit Park
Miljø-Merking AS
G. Sætheren
Mesterhus
City Fusion