Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Innkalling til Årsmøte i Tyrifjord Golfklubb 17. feb kl 1830

Publisert: 1. januar 2022  av Adm.

Årsmøtet avholdes på klubbhuset ev gjennomfører vi årsmøtet digitalt. Mer info kommer etter 11. Jan.


Innkalling til Årsmøte i Tyrifjord Golfklubb torsdag 17. feb kl 1830.

Sted:  klubbhuset / ev
 gjennomfører vi årsmøtet digitalt (info kommer etter 3. feb 2022)
Dato: torsdag 17. februar 2022 kl. 18.30
Registrering:  starter kl. 17.45.

Årsmøtepapirer og komplett saksliste vil bli lagt ut på www.tyrifjord-golfklubb.no og vil være tilgjengelig på klubbkontoret senest en uke før årsmøtet.

Forslag til behandling på årsmøtet må være styrets formann i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Vi ønsker alle medlemmer i Tyrifjord Golfklubb velkommen.

For styret i Tyrifjord Golfklubb
John-Magne Pedersen
Styreleder
01.01 2022
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Fugro
Aprimo
G. Sætheren
Mesterhus
Golf Activity
Palerud
Pergo
HQ Helse
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen