Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Klubbhus, banen og driving range stengt til 26. mars

Publisert: 13. mars 2020  av Adm.

Som tiltak mot COVID-19 virus Norges Golfforbund anbefaler at det ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane og driving range fram til og med 26. mars.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi vet ikke hva det endelige utfallet blir med COVID-19 virusen, men klubben følger myndighetens beslutninger. Hvis det er et valg mellom å spille golf og hva som er best for samfunnet, er det ikke noe valg.

Swing easy - vi gleder oss alle til golfsesongen!


------------------------------------------------------------------------------------------------------


NGF anbefaler alle klubber å stoppe all idrettslig aktivitet
Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulator fram til og med 26. mars.

Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Se også pressemeldinger/informasjon fra Norges Idrettsforbund:

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virking (12.03.20).

Det vil komme ytterligere informasjon fra NGF etter hvert som ting utvikler seg og avklaringer blir gjort. Forøvrig viser vi til myndighetenes anbefalinger.

Mer informasjon og anbefalinger vedrørende koronaviruset kan finnes her:

Norges Idrettsforbund
Folkehelseinstituttet
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Råd og Regnskap
Fugro
Aprimo
G. Sætheren
Mesterhus
Toyota Hønefoss
Golf Activity
Palerud
Pergo
Hønefoss Sparebank
HQ Helse
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling