Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Flere frivillige trengs til dugnad

Publisert: 13. mai 2020  av Adm.

Ta kontakt og meld deg til frivillig innsats!
Golfsesongen er godt i gang på Storøya takket være stor innsats fra banemannskap og frivillige. Det er mange ting som må på plass i tillegg til fairwayer og greener for at anlegget skal gi medlemmer og besøkende et godt inntrykk av Tyrifjord Golfklubb. 
 
For å kunne vise frem anlegget på en god måte trenger vi flere frivillige til oppgavene banemannskapet ikke rekker over. Med 4 mann på staben i øyeblikket rekker ikke tiden til alt og derfor er det så viktig at medlemmer stiller opp. 
 
Flere oppgaver gjennstår og vi vil gjerne ha 8-10 medlemmer til som kan stille opp (ca èn gang i uken) et par timer og bidra. Det vi særlig vil ha gjort i tiden fremover er;
 
Legging av grus på veier på banen
Planting av busker
Kviste og tynne ut ny vegetasjon langs fairwayer og rundt noen greener og teesteder
Fyll divots med sand og frø på fairwayer/tee steder
Rake bunkere 
 
Hvor mye vi får gjort og hvor bra anlegget vil se ut, avhenger av hvor mange som deltar i det frivillige arbeidet. Så send meg en e-post eller ring og meld deg på.
 
Noen lurer kanskje på om ikke dette hører til banemannskapets oppgaver. Det hadde kanskje vært å ønske, men i disse korona-tider er vi helt avhengig av at medlemmene stiller opp og bidrar. 
 
Ta kontakt og meld deg til frivillig innsats!
 
Toralf Nordbotten
Leder - banedugnad 
Epost: toralfn@online.no
Mob: 92663526
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Råd og Regnskap
Fugro
Aprimo
G. Sætheren
Mesterhus
Golf Activity
Palerud
Pergo
HQ Helse
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank