Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

KoronaGolf regler - oppdatert 18.06.21

Publisert: 18. juni 2021  av Adm.

Vi ber alle våre medlemmer og gjester om å følge disse og vise hensyn.

Smitten har gått betydelig ned over hele landet og Golf-Norge fortsetter veien tilbake til normalen. De generelle individuelle smittevernreglene gjelder imidlertid fortsatt.

Golfklubber og baneeiere må tydelig, på både plakater og nettsider, gjøre medlemmer og gjester oppmerksomme på at de skal være hjemme om de har sykdomssymptomer, de må holde avstand og de må sprite hendene og/eller tørke av med antibac flater som berøres direkte.

Under forutsetning av at kommunen ikke har strengere regler enn de nasjonale kan golfklubber nå gå tilbake til en mer normal golfhverdag. Det betyr at:

 • shotgun start er tillatt i turneringer, men man må holde avstand.
 • det er brukernes ansvar at bruken er innenfor smittevernreglene. Husk å informere om at berøringsflater må sprites og tørkes av.
 • rakene kan legges tilbake i bunkerne. Det er ikke lenger mulig å innføre midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker fordi raker er fjernet.
 • hullkoppene skal tilbake til det normale og flagget kan tas ut, men det skal gjøres av én person i samme ball/flight og samme person skal sette det tilbake. Vedkommende skal sprite hendene, bruke håndkle eller lignende.
 • scorekort skal føres og signeres av markør. Husk å sprite hendene ved bruk av papirkort.
 • ballbøtter kan brukes på drivingrange, men det må i så fall settes opp tydelige plakater med informasjon om at det er et individuelt ansvar å sprite hendene før og etter bruk. Antibac bør være tilgjengelig.
 • dersom golfklubber avholder samlinger før og etter turnering (premieutdeling etc.), så vær oppmerksom på at det er ulike antallsbegrensninger ute og inne.

Med disse endringene legges det et betydelig informasjonsansvar på klubber og baneeiere samtidig som man fritas fra en god del av tilretteleggingsansvaret. Den enkelte spiller må ta ansvaret for sine handlinger og rutiner. Klubber og baneeiere må selv informere medlemmer og spillere, holde seg orientert om eventuelle kommunale bestemmelser som følge av lokale smitteutbrudd, samt iverksette tiltak i forhold til det.

Endringene trer i kraft fra fredag 18. juni 2021.

Nye plakater som kan være til hjelp finner dere her. Vi oppfordrer klubbene til å ta i bruk plakatene i kommunikasjonen med medlemmer og gjester.

Her finner dere plakatene fra mars i år, som kan være relevante for noen (f.eks. ved smitteutbrudd).  

NGFs teamaside vedrørende korona, vil bli oppdatert i løpet av morgendagen.--------------------------------------------------------------

21.04.21

Sikkerheten til våre medlemmer, gjester og annsatte er #1 prioritet i disse korona-tider og KoronaGolf samt KoronaKlubbhus oppsettet vårt er godkjent av kommunelegen for å begrense smitte.

Det overordnede målet/ansvaret vi har, er å bidra i den nasjonale dugnaden og forhindre smittespredning. Vi som følger nyhetssendinger og utviklingen fra dag til dag, vet at nye regler og forskrifter raskt kan iverksettes dersom tilliten misbrukes og ting kommer ut av kontroll. Ingen vil være den spilleren eller klubben som fører til at golf blir stoppet.

Ikke besøk golfklubben dersom du er i karantene eller har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle symptomer på forkjølelse.

I tillegg til nasjonale retningslinjer fra NGFhelsemyndighetene, og Hole kommunehar klubben 'lokaleregler' for bruk av klubbhuset, proshopen, kaféen og driving rangen samt spill på banen. 

Vi ber alle våre medlemmer og gjester om å følge disse og vise hensyn. 
 

Kommunelegen - Rolf Qvernheim
 

DITT ANSVAR
 
Av hensyn til egen og andres helse, vær bevisst hvilke praktiske betydninger myndighetenes smittevernregler har for deg, også i golfsammenheng. Er du usikker på om din deltakelse kan innvirke negativt – for deg selv eller andre – avstå.

DU ER SELV ANSVARLIG FOR DINE EGNE HANDLINGER

Bli hjemme om du er syk eller i karantene.
Forbered deg hjemme før du reiser til golfbanen.
Ta forholdsregler så du ikke selv blir smittet.

Opptre på en måte som gjør at du ikke smitter andre.
Vær nøye med håndvask og hostehygiene.
Vennligst kke belast klubbens rutiner og ressurser mer enn nødvendig.
Ta med søppel hjem.

FØLG KLUBBENS RETNINGSLINJER

Synlige brudd på smittevern, påvist smitte påført på golfbanen, eller negativ utvikling i smitteutviklingen, kan medføre bortvisning fra, og i verste fall stengning av, anlegget.
 

KLUBBENS RETNINGSLINJER​

Vi ber alle våre medlemmer og gjester om å følge disse og vise hensyn. Hjelp oss unngå at COVID-19 spores til Tyrifjord.

KLUBBHUSET
Vi har egen inngang og utgang for proshopen, kaféen og bagrommet. 
Det finnes antibac utenfor både kaféen og proshopen.
Vennligst rengjøre hendene før du går inn.

Garderober vil forbli stengt inntil videre.

Ingen kontanter i klubbhuset. Kun bankkort, kredittkort eller VIPPS.
Vi vil ha begrensede sittegrupper for opptil fire personer.

PROSHOPEN 
Vennligst rengjøre hendene før du går inn.
Maks 4 personer om gangen.
Inngang fra 
golfbanen.
Utgang mot 
rundkjøringen.

KAFÉEN
Vennligst rengjøre hendene før du går inn.
Maks 4 personer om gangen.
Inngang fra terrassen mot puttinggreenen.
Utgang til balkongen mot 18. green.

BAGROMET

Vennligst rengjøre hendene før du går inn.
Maks 1 person om gangen med mindre man er i familie og /eller bor sammen.
Inngang fra proshopen i åpningstider og utgang gjennom ståldøren.
Unngå å berøre gjenstander som også andre berører.
Ingen lading av batterier til el traller inntil videre. Ta med batteriet hjem.

 
 
SPILL PÅ BANEN
 
I tillegg til nasjonale koronavettreglene fra NGF har klubben 'lokaleregler' for KoronaGolf. Vi ber alle våre medlemmer og gjester om å følge disse og vise hensyn. 

1: FØR SPILL
 • Ikke besøk golfanlegget dersom du er i karantene eller har symptomer på smitte. Dette gjelder også generelle symptomer på forkjølelse.
 • Følg generelle råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene, og Hole kommune.
 • Unngå samkjøring til banen.
 • Unngå ansamlinger av mennesker av mer enn 5.
 • Driving rangen er tilgjengelig før spill på banen. Hold 2m avstand hele tiden.
 • Skjekk www.tygk.no for åpningstider - klubbhuset, proshopen og kaféen.
 • Vi anbefaler til å spille sammen med personer man kjenner/føler seg trygge med og hold 2 meter avstand hele runden.
 • Toaletter på banen er stengt.
 • Putting greenen er åpen for oppvarming før runden og for generell trening. 
 
2: UNDER SPILL
 • «Gi» putter innenfor 1m for å unngå kontakt med hull og hullkant.
 • Begrens leting av baller. Ikke slå provisorisk ball men legg en ball i spill ut på fairway for å unngå kø på banen.
 • Hold avstand til hverandre. Minimum 2 m under hele runden anbefales.
 • Bruk bare dine egne pegger - ta ødelagte pegger med hjem.
 • Bruk og berør bare dine egne golfballer.
 • Golfhansker kan også infiseres ved berøring av andre gjenstander.
 • Ikke lån noe utstyr fra andre spillere - hverken køller, blyanter, avstandsmålere eller annet.
 • La alltid flagget stå i hullet. 
 • Det tilrettelegges for at ballen ikke går ned i hullet.
 • Ingen raker / ballvaskere på banen.
 
3: ETTER SPILL
 • Ikke ta hverandre i hånden for å takke for spillet.
 • Ingen ansamling av mennesker av mer enn 5.
 • Vær oppmerksom på å holde avstand til andre på offentlige områder som parkeringsplass etc.
Merk at retningslinjene gjør at spillet avviker fra golfreglene. 
 
 
DRIVING RANGEN

Vi gjør oppmerksom på at disse reglene MÅ overholdes. Ved brudd på reglene vil rangen bli stengt umiddelbart.  Vi ber alle våre medlemmer og gjester om å følge disse og vise hensyn. 
 • Hvis du hoster eller har symptomer på sykdom skal du ikke oppholde deg på anlegget.
 • Rangen vil være åpen hver dag fra 07.00 til 20.00. Bruk før eller etter disse tidspunktene er forbudt.
 • Du må ha egen barepose med deg. Bæreposen er din personlige bøtte. Ta med bæreposen hjem.
 • Ingen kontanter. Kun bankkort.
 • Rangen er kun åpen for klubbens medlemmer og gjestespillere.
 • Lån av køller og pegger er forbudt, man må bruke eget utstyr.
 • Baller som eventuelt ikke er slått ut når man er ferdig skal slås ut på rangen, personen bak deg kan ikke bruke disse.
 • Ta med søppel hjem.
Husk å holde god avstand ved parkering og ingen samling på parkeringsplass når før eller etter trening.
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Råd og Regnskap
Fugro
Aprimo
G. Sætheren
Mesterhus
Golf Activity
Palerud
Pergo
HQ Helse
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom