Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Tyrifjord Golfklubbs renoveringsprojekt 21/22

Publisert: 31. august 2021  av Anna Crawford

Renovering av greenerne på første ni hullen er ett av flere viktige skritt klubben tar for å være forberedt på morgendagens forventinger til en moderne golfklubb i tetsjiktet i Golfnorge.

Det forberedende arbeidet med denne fornyingen startet for flere år siden.

Når Ian Ross, vår Head Greenkeeper kom til Tyrifjord Golfklubb første gang startet han med å ta prøver av greenene. Disse prøvene avdekket at det rett under gresset var 10-15 cm med dødt materiale, såkalt thatch. Dette er organisk materiale som består av både dødt gress, røtter og annet.

Arbeidet med å forbedre gress kvaliteten på banen er et kontinuerlig arbeid. Men etter 25 års drift av banen er vi nå ved et punkt hvor det må gjøres langt større inngrep for å sikre driften og den kvaliteten vi ønsker oss.

Prosessen med å finne riktig entreprenør for renoveringen har tatt mye lengre tid enn vi regnet med. Vi har vært i kontakt med flere entreprenører for å sikre gjennomføring av prosjektet til tross for stor uvisshet grunnet Korona. Først i juli hadde vi mulighet å få entreprenører over landegrensen for en siste befaring og kontraktsinngåelse.

Vi har nå signert kontakten med All Golf Services Norge AS, som er den entreprenøren som skal stå for ombyggingen. Dette er en Polsk golfentrepenør som har etablert seg i Norge.

Klubben har gjennomført en grundig referanse sjekk og har hatt flere møter med representanter fra firmaet. Vi har også benyttet noe av den beste kompetansen vi kan få til å gjennomgå kontrakten og detaljer i denne i dialog med styret. Vi er helt sikre på at dette er den riktige entreprenøren for vårt prosjekt.Oppdraget fra årsmøtet

Oppdraget årsmøtet ga oss var å optimalisere greenkeeping på banen. Dagens drenering og layout medfører unødvendige driftskostnader samt stor slitasje på både tee og green. Mange greener har få muligheter for å bytte flagg plassering. 

Årsmøtet ga oss besked at hull 10 til 18 skal være åpen i sesong under byggeperioden og at renoveringen skal ferdigstilles sommer 2022.

Bestillingen til entreprenør er å renovere 9 greener og green områder samt å øke flyten på spillet. Vi kommer til å bygge forhøyde greener som gir oss mer effektivt vedlikehold. Det gir oss muligheter for å klippe greenområder i ulike høyder for å endre bane og spill utformning. Bestillingen inneholder renovering av 3 utslag, slik at disse blir større. Videre skal bunkere forbedres og vanningsanlegget rundt greenene skal fornyes.

Oppstart av arbeidet er satt til 15. September

Arbeidet deles i tre hovedfaser

Del 1. Entreprenøren vi har valgt har sin egen gressproduksjon og gresset vi skal bruker er allerede sådd slik at det skal være klart tidlig vår 2022.

Del 2. I denne fasen blir nytt vanningssystem rundt greener og drenering gjort ferdig. Alle greener og nye teesteder blir grovplanert slik massen kan sette seg under vinteren. Alt dette arbeidet er beregnet ferdin før julefreden senker seg.

Del 3. Denne fasen starter så fort vinteren slipper. Da skal finjusteringene og "fine shaping" gjøres. Når dette er gjort og godkjent kan gresset rulles ut. Er våren snille med oss kan vi planlegge for en tidlig start på Norges flotteste golbane.

Spill vakkre Back-Nine hele høsten

Vi stenger booking for hull 1-18 den 14. september og vi får en ny bane som heter Tyrifjord 9 hull. Der kan du booke en eller to runder, og den eneste forskjellen er at vi ikke tar forhåndsbetaling for gjester i ombyggings perioden.

Dersom du skal booke 18 hull over to runder så kan du planlegge med en liten, eller stor matpause mellom rundene.

Bygger for fremtiden

Vi gleder oss til å starte arbeidet med å bygge om banen til en fremtidsrettet og moderne bane, som sikrer driften i klubben i mange golfår fremover.

 

Dette er ett av flere viktige skritt klubben tar for å være forberedt på morgendagens forventinger til en moderne golfklubb i tetsjiktet i Golfnorge.

Happy Golfing
Styret og administrasjonen

Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Fugro
Aprimo
G. Sætheren
Mesterhus
Golf Activity
Palerud
Pergo
HQ Helse
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen