Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Innkalling til årsmøte i Tyrifjord Golfklubb 15. feb kl 1830

Publisert: 29. desember 2022  av Anna Crawford

Vi ønsker alle medlemmer i Tyrifjord Golfklubb velkommen til årsmøtet 2023

Sted:  Vi gjennomfører årsmøtet digitalt, men vi har plass i klubbhuset for dem som ønsker å delta fysisk. Kontakt administrasjonen så ordner de plass i klubbhuset for deg som ønsker det.

Ved digital deltagelse - påmelding i turnering i Golfbox: her 

Dato: onsdag 15. feb.  2023 kl. 18.30

Registrering:  starter kl. 18.00

Årsmøtepapirer og komplett saksliste vil bli lagt ut på www.tyrifjord-golfklubb.no og vil være tilgjengelig på klubbkontoret en uke før årsmøtet.

Instruksjoner/innbydelse blir kunngjort samtidig med årsmøtepapirer, den 8 feb. 

Forslag til behandling på årsmøtet må være styrets formann i hende senest 2 uker før årsmøtet, den 1 feb. 


Vi ønsker alle medlemmer i Tyrifjord Golfklubb velkommen.

For styret i Tyrifjord Golfklubb

John-Magne Pedersen
Styreleder
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
G. Sætheren
Mesterhus
Palerud
Pergo
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen
RohneSelmer
Kleivstua
Norsk Gulvservice
All Golf Services
Reklameservice
Tømrermester G Sætheren