Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Klubben

Valgkomitéen ønsker forslag til kandidater til styret

Publisert: 14. desember 2023  av Anna Crawford

Valgkomitéen er godt i gang med arbeidet å finne kandidater som skal velges på årsmøtet onsdag 15. februar 2024 (sett av datoen). 

Vi ønsker at vår innstilling til årsmøtet har forankring i klubbens medlemmer og ber derfor om innspill i form av forslag på personer du ønsker skal velges inn (enten de allerede innehar verv eller nye).

Eksempler på viktige egenskaper i slike verv er;

  • Engasjement
  • Styrekompetanse/ledererfaring
  • Økonomisk kompetanse
  • Forståelse for golf som idrett, idrettsorganisering, samt forretningsutvikling
  • Døråpner innenfor media/kommunikasjon
  • Døråpner til sponsormarkedet for administrasjonen
  • Kommersiell kompetanse

Forslag med begrunnelse sendes til leder av valgkomitéen på mail:

Vi ønsker svar innen 19. januar, og ser frem til en positiv respons. Tusen takk og God Jul.

Med vennlig hilsen

Valgkomitéen v/Glenn Ove Jørgensen (leder)

Sparebank 1
Sundvollen Hotell
G. Stheren
Mesterhus
Palerud
Pergo
Fossen Utvikling
Skue Sparebank
Tronrud Eiendom
ECIT
Arktis Bentzen
RohneSelmer
Kleivstua
Norsk Gulvservice
All Golf Services
Reklameservice
Tmrermester G Stheren
Skogr