Velkommen! Logg inn  eller  opprett en brukerkonto

Turneringer

Innkalling til Årsmøte i Tyrifjord Golfklubb 17. feb kl 1830

Publisert: 14. januar 2021  av Adm.

Årsmøtet vil avholdes digitalt online (på Teams) etter NIFs lovverk. Instruksjoner for å delta bli kunngjort samtidig med årsmøtepapirer, senest 10. februar.

Innkalling til Årsmøte i Tyrifjord Golfklubb  onsdag 17. feb kl 1830.

Styret innkaller herved til årsmøte i Tyrifjord Golfklubb. Som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, har vi besluttet å gjennomføre årsmøtet digitalt etter NIFs lovverk ved bruk av Teams. Påmelding gjøres på lenke under slik at vi kan ha kontroll på hvor mange som deltar på møte.
 
Dato: onsdag 17. februar 2021 kl. 18.30
Sted: Digitalt på Teams. Invitasjon og instruksjoner for deltagelse vil bli kunngjort samtidig med årsmøtepapirer.
Påmeldingsfrist: 16. februar 2021 kl. 23.59
Påmelding i Golfbox:
Klikk her
 
Årsmøtepapirer og komplett saksliste vil bli lagt ut på www.tyrifjord-golfklubb.no og vil være tilgjengelig på klubbkontoret senest en uke før årsmøtet.
 
Forslag til behandling på årsmøtet må være styrets formann i hende senest 2 uker før årsmøtet.
 
Vi ønsker alle medlemmer i Tyrifjord Golfklubb velkommen.
 
For styret i Tyrifjord Golfklubb
 
John-Magne Pedersen
Styreleder
14.01.2021
Sparebank 1
Sundvollen Hotell
Råd og Regnskap
Fugro
Aprimo
G. Sætheren
Mesterhus
Golf Activity
Palerud
Pergo
HQ Helse
Hako Grounds & Garden
Fossen Utvikling
Skue Sparebank